Diáknévsorok: Nyitra

A piaristák 1698-ban jelentek meg Nyitrán, és egyből elkezdtek tanítani is, jóllehet a rendház anyagi alapjait csak 1701-ben stabilizálta a rend és Mattyasovszky László nyitrai püspök szerződése. A nyitrai gimnázium évszázadokon keresztül a rendtartomány egyik legjelentősebbje volt, 1707 és 1849 között teljes gimnáziumként működött, majd a Leo Thun-féle reform nyomán 8 osztályos főgimnáziummá alakult, amely 1918/19-ig működött. Ezután csehszlovák állami reálgimnáziummá alakult, a rendház azonban 1950-ig fennállt (1930-tól a szlovák rendtartomány részeként), így 1990-ben a szlovák piaristák visszakapták a rendház és iskola épületét, és utóbbiban szlovák nyelvű gimnáziumot indítottak.

Gimnáziumi anyakönyvek

1700/01–1736/37

 • PMKL, Acta domus Nitriensis (II.5), Libri, 4. kötet
 • Juventutis scholasticae gymnasii Nittriensis Scholarum Piarum, liber primus.

1737/38–1755/56

 • PMKL, Acta domus Nitriensis (II.5), Libri, 5. kötet
 • Liber scholasticus 2dus episcopalis gymnasii Nitriensis Scholarum Piarum (leges scholarum et catalogus iuventutis.

1756/57–1798/99

1789/90–1849/50

 • Štátny archív v Nitre, Piaristi v Nitre, inv. č. 254-264.
 • Informationes.

1850/1851–1918/1919

 • Štátny archív v Nitre, Piaristi v Nitre, inv. č. 265-330.
 • Névkönyvek.

Nyomtatott értesítők

Gimnáziumi érdemsorok*

 • Piarista Központi Könyvtár 1809–1810, 1823, 1827, 1841, 1846, 1848
 • Országos Széchényi Könyvtár (Ért 1.471) 1788 (3. nat. gymnasio adnexae), 1799-1800, 1805, 1808, 1816, 1821, 1825-1826, 1828, 1830, 1832, 1835, 1839, 1847
 • Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 1794, 1800/I-II, 1803-1808, 1812-1814, 1816, 1818-1819, 1821, 1825, 1830, 1834, 1837-1838, 1840, 1843, 1845, 1849 
 • Esztergom, Főszékesegyházi Könyvtár 1797, 1833

Gimnáziumi tudósítványok, értesítők és évkönyvek*

Bibliográfia

 • Dörnyei Sándor–V. Ecsedy Judit–Pavercsik Ilona, A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája: XVIII. századi érdemsorozatok, Budapest, 1989 (A magyar neveléstörténet forrásai, 3), 95.
 • Gráberné Bősze Klára, A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája 1800-1850 (A magyar neveléstörténet forrásai, 28), Budapest, 2013, 116-119.
 • Gráberné Bősze Klára–Léces Károly, A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája 1850/51–1948/49, 13. kötet (A magyar neveléstörténet forrásai, 21), Budapest, 2005, 131-135

* Az évszámok az értesítők (évkönyvek) megjelenésének évére (tehát a tanév végére) vonatkoznak.