Könyvtárunk és levéltárunk nyilvános intézmények, amelyek Magyarország költségvetéséből az egyházi közgyűjtemények számára biztosított támogatásból működnek. A Magyar Katolikus Egyház elosztási gyakorlata miatt a támogatás ránk eső része csak a bérköltség 60%-át teszi ki, és nem fedez semmilyen más kiadást.

A régmúlt rendi refomjait idézték Pannonhalmán

Mivel a Pannonhalmi Főapátság spirituális és kulturális programjai 2022-ben a megújulás fogalma köré szerveződnek, a főapátság kulturális csapata úgy döntött, hogy itt az ideje egy olyan egyháztörténeti konferencia megszervezésének, amely a magyarországi szerzetesi reformok történetét járja körül.  

A konferenciára 2022. szeptember 16-án került sor a főapátság 2016-ban elkészült dísztermében, Ordine et discipline reformare: Szerzetesi reformok Magyarországon címmel, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. Nem kevesebb, mint 18 előadó mutatta be a reformok teológiáját, modelljeit, valamint egy-egy szerzetesi közösség történetének egy-egy megújulási szakaszát. Négy előadás szólt a középkor végi megújulási törekvésekről, szintén négy a koraújkori útkeresésekről és nehézségekről, újabb négy a 19. századi, központilag levezényelt refomokról, az utolsó négy pedig a 20. század megújulási folyamatairól. Utóbbiak közül néhány előadó (Somorjai Ádám, Kisnémet Fülöp) arra is vállalkozott, hogy ne csak egy szerzetesrendről beszéljen, hanem több közösség reakcióját hasonlítsa össze egyazon eseményre. Végül pedig Várszegi Asztrik nyugalmazott pannonhalmi főapát személyes hangú előadásban idézte föl a szerzetesrendek három évtizeddel ezelőtti újraindulását.

A konferencián a piaristák múltjával a rend levéltárosainak előadásai foglalkoztak. Szekér Barnabás azt mutatta be, hogy miként változtatták meg a magyar piaristák életét a Mária Terézia királynő által kibocsátott rendeletek (amelyek a szerzetesi fogadalomra, kolostori fogdákra, stb. vonatkoztak) és a rendi káptalanok akkori határozatai. Koltai András előadása főleg a piarista rend és magyar rendtartomány 1904. évi újraegyesülésének előzményeivel és körülményeivel foglalkozott. Bemutatta milyennek látták a kortársak a rend helyzetét a szerzetesi fegyelem szempontjából, és hogyan lehetséges, hogy az unió helyreállítása sokak számára oly szorosan összefonódott a reform gondolatával.

A szervezők és az előadók közös célja, hogy sokszor kevésé ismert témákat és újszerű megközelítéseket fölmutató előadások írásos formában, összegyűjtve is megjelenhessenek.

A részletes program: