Könyvtárunk és levéltárunk nyilvános intézmények, amelyek Magyarország költségvetéséből az egyházi közgyűjtemények számára biztosított támogatásból működnek. A Magyar Katolikus Egyház elosztási gyakorlata miatt a támogatás ránk eső része csak a bérköltség 60%-át teszi ki, és nem fedez semmilyen más kiadást.

Polák Ede

 • * 1816.03.12. Alsópél, Bars megye (Polák József)
 • 1826–1832 gimnazista, Nyitra
 • 1832-1834 piarista novícius, Trencsén
 • 1834-1836 gimnáziumi tanár, Trencsén, Debrecen
 • 1836–1838 filozófus hallgató, Vác
 • 1838–1841 teológus hallgató, Nyitra, Szentgyörgy
 • 1841 bölcsészdoktor (Pest)
 • 1841-1863 gimnáziumi tanár, Selmecbánya, Temesvár, Pest
 • 1863-1883 gimnáziumi igazgató, természettan tanár, rendi növendékek felügyelője (1874-től), Kecskemét
 • 1883-1888 kormánysegéd, tanügyi biztos, pénztárnok, levéltáros, vagyongondnok (1886-tól)
 • 1888-1892 kormánysegéd, vagyongondnok
 • † 1892.03.18 Budapest