Szekér Barnabás

VIAF | ORCID | MTMT | academia.edu

 • 1987
 • 2000-2006 gimnazista, Piarista Gimnázium (Budapest)
 • 2006-2009 történelem alapszakos hallgató, ELTE
 • 2009-2012 történelem mesterszakos hallgató, ELTE
 • 2011-2015 történelem-némettanári mesterszakos hallgató, ELTE
 • 2012-2016 Történettudományi Doktori Iskola hallgatója, ELTE
 • 2014-2019 gimnáziumi tanár, Piarista Gimnázium (Budapest)
 • 2016- levéltáros

Külföldi tanulmányutak

 • 2008, 2009, 2011 történelem szakdidaktika és tanítási gyakorlat, Katholische Universität Eichstätt (3-3 hét)
 • 2010/2011 Universität Wien, Erasmus ösztöndíj (őszi félév)

Publikációk

Szerkesztett kötetek

 • Bécstől Brassóig: A II. KoraújkorÁSZ doktorandusz konferencia tanulmányai, szerk. Barta M. János, ~ ~, Ugry Bálint, Virovecz Nándor, ELTE, Budapest, 2016. 192 pp.
 • Hegyi Ferenc SchP, Szenctől Tatáig: A piarista rend és a műszaki-gazdasági szakoktatás kezdetei Magyarországon, s. a. r. Koltai András, ~ ~, Piarista Rend Magyar Tartománya, Budapest, 2016 (Magyarország Piarista Múltjából, 10). 320 pp.
 • Hitre, tudásra: A piaristák és a magyar művelődés: Kiállítási katalógus [Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeum, 2017. november 15.–2018. február 25.], szerk. Koltai András, társszerk. Borbás Péter, Rákossy Anna, ~ ~, I–II, Piarista Rend Magyar Tartománya, Budapest, 2017–2019. 544, 732 pp.

Tanulmányok

 • A pesti piarista gimnázium és a nemesség az iskola első anyakönyvének tükrében, in A piarista rend Magyarországon, szerk. Forgó András, Budapest, 2010 (Rendtörténeti konferenciák, 6), 281-307.
 • „His negotiis insudando…” Sajghó Benedek pannonhalmi főapát az 1722/1723. évi országgyűlésen, in Örökség és küldetés: Bencések Magyarországon, I-II, szerk. Illés Pál Attila, Juhász-Laczik Albin OSB, Budapest, 2012 (Rendtörténeti konferenciák, 7/1-2), I, 437-455.
 • Reformok és hanyatlás? Középiskolai diáklétszám-változások a 18. században a pesti piarista gimnázium példáján, Korall (2014):56, 5-26.
 • Hangsúlyeltolódások a kollégiumalapító oklevelekben a 18. század folyamán, Vigilia 80(2015):1, 14-20.
 • Alapítók és alapítványok a váci piarista kollégiumban: 1714–1784, in Szóra bírni az újkort: A III. KoraújkorÁSZ doktorandusz konferencia tanulmányai, szerk. Bodnár-Király Tibor, Hende Fanni, Pataki Katalin, Budapest, 2016, 33-56.
 • Az iskolafenntartás kérdéséhez a késői rendi társdalomban: Egy piarista kollégium jövedelmei és kölcsönei a 18. században, in Iskola, művelődés, társadalom: Az oktatás, nevelés és művelődés társadalomtörténeti látószögei, szerk. Sasfi Csaba – Ugrai János, Budapest, 2017 (Rendi társadalom – polgári társadalom, 29), 53-71.
 • Kezdet és vég: Kiegészítés a Collegium Oeconomicum intézménytörténetéhez – Začiatok a koniec: Dodatky k dejinám inštitúcie Collegium Oeconomicum, in Az Esterházyak fraknói ifjabb ága Mladšia fraknovská línia Esterházyovcov, összeáll. Strešňák Gábor, Szenc, 2017, 334-357.
 • A piarista rendtörténetírás története, in Hitre, tudásra: A piaristák és a magyar művelődés: Kiállítási katalógus, szerk. Koltai András, társszerk. Borbás Péter, Rákossy Anna, ~ ~, I, Budapest, 2017, 305-314.
 • ~ ~, Szabados Bettina, Varga Péter András, Die Wiener Einträge 1869-1870 aus dem Tagebuch des ungarischen Philosophen Bernhard Alexander: Einleitung der Herausgeber, Magyar Filozófiai Szemle 62(2018):4, 209-210.
 • ~ ~, Szabados Bettina, Varga Péter András, Die Wiener Einträge 1869-1870 aus dem Tagebuch des ungarischen Philosophen Bernhard Alexander [forrásközlés], Magyar Filozófiai Szemle 62(2018):4, 211-216.

Könyvismertetések

 • Életrajzi töredékek a kettős Benda-jubileumra (A történelem mint hivatás: A Benda-emlékkonferencia előadásai, 2013. nov. 27., szerk. Szijártó M. István, Budapest, 2015), Sic Itur ad Astra (2015):64, 207-212.
 • Joachim Bahlcke, Thomas Winkelbauer (Hgg.), Schulstiftungen und Studienfinanzierung: Bildungsmäzenatentum in den böhmischen, österreichischen und ungarischen Ländern, 1500–1800, Wien–München, 2011 (VIÖG, 58) [c. kötet ismertetése], Korall (2016):65, 219-225.