A Piarista Rend Magyar Tartomány könyvtára és levéltára nyilvános intézmények, amelyek Magyarország költségvetéséből az egyházi közgyűjtemények számára biztosított támogatásból működnek. A Magyar Katolikus Egyház elosztási gyakorlata miatt a támogatás ránk eső része csak a gyűjtemények bérköltségének 51%-át teszi ki, és nem fedez semmilyen más kiadást.

Segédletek

Arca

Az iratállomány leírását lásd
a magyarországi egyházi levéltárak közös segédletében

Nyomtatott segédletek és ismertetések

  • Sóczó Ferenc, in A magyarországi katolikus egyház levéltári anyagának fondjegyzékei, szerk. Nagy Lajos, Bp. 1983, 135-139. – Az itt közölt a „fondjegyzék”, amely valójában az Archivum Vetus forulusainak a kötet szerkesztője által tematikusan osztályozott jegyzéke, a levéltár áttekintésére, megismerésére és használatára nem alkalmas. – URL: Hungaricana
  • Sóczó Ferenc, in Magyarország levéltárai, szerk. Balázs Péter, Bp., 1983, 342-344. – URL: Hungaricana. = Guide to the Archives of Hungary, ed. Péter Balázs, Bp., 1976, 203. – URL: Hungaricana.
  • Dóka Klára–Csányi László, A rendi levéltárak térképeinek katalógusai 2., Pálos és piarista térképek, Bp., 1991 (Magyarországi egyházi levéltárak térképei, 16).
  • Koltai András, Néhány szó a Piarista Központi Levéltárról, in Mi, piaristák 4(1995), 2. sz. (jún.), 8;
  • Koltai András, in Magyarország levéltárai, szerk. Blazovich László–Müller Veronika, Bp., 1996, 149-150. – URL: mek.oszk.hu = Die Archive in Ungarn, veröffentlicht von László Blazovich–Veronika Müller, Budapest–Szeged, 1996.
  • Koltai András, A Magyar Piarista Rendtartomány Központi Levéltárának kéziratkatalógusa, I, Bp., 2000 (Magyarországi egyházi könyvtárak kéziratkatalógusai / Catalogi manuscriptorum, quae in bibliothecis ecclesiasticis Hungariae asservantur, 13). – URL: Magyar Országos Közös Katalógus / Régi kéziratok.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Levéltára

MSZKL

Levéltárunkban kutatható a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Levéltára anyaga is, hagyományos, illetve digitális formában.