Farkas József

  • * 1844.03.01 Nemesvid (Somogy megye)
  • 1858–1862 gimnazista, Nagykanizsa (piaristák)
  • 1862/1863 piarista novícius, Vác
  • 1863–1866 studens, Kecskemét, Kolozsvár
  • 1866/1867 gimnáziumi tanár, Kisszeben
  • 1867–1869 teológus hallgató, Nyitra, Szentgyörgy
  • 1869–1880 gimnáziumi tanár, Nagykároly Kanizsa, Budapest
  • 1880-1883 a studensek prefektusa, gimnáziumi tanár, Kecskemét
  • 1883-1891 gimnáziumi tanár, Kolozsvár
  • 1891-1894 a novíciusok magisztere, Vác
  • 1894/1895 házfőnök és gimnáziumi igazgató, Nagykanizsa
  • 1895–1915 kormánysegéd, számvevő, levéltáros, könyvtáros, Budapest
  • 1915–1925 nyugalomban, Nagykanizsa
  • † 1925.05.12 Nagykanizsa

Publikációk

  • Kelet ősköltészete, Budapest, 1878.
  • A földmívelés iránti előszeretet és a kereskedés a rómaiaknál, in Ért/Budapest 1878/1879.
  • A humanus eszmék nyilvánulása az ó-kori klasszikus népek remekeiben és életében, in Ért/Budapest 1879/1880.
  • Néhány jellemvonás a jogtudós Scaevolákról, in Ért/Kecskemét 1880/1881.
  • Quintilianus pályaválasztása: Paedagógiai életkép, in Ért/Kolozsvár 1882/1883.
  • Uticai M. Porcius Cato: Élet- és jellemrajz, in Ért/Kolozsvár 1985/1886.
  • Titus Flavius Vespasianus, különös tekintettel Jeruzsálem pusztulására: Élet- és jellemrajz, in Ért/Kolozsvár, 1888/1889 (kny).
  • Ifjabb Plinius. Egy tudós emberbarát a római császárok korából, in Ért/Nagykanizsa 1894/1895.
  • Quaedam ex historia Instituti Scholarum Piarum Hungariae, in Ephemarides Calasanctiane 1(1901), 56-57, 82-84.
  • Egy éltes tanférfiútól: Parenesis: Intelmi beszéd az életbe lépő ifjúság számára, Nagykanizsa, 1921.

 ✓ Kész