Könyvtárunk és levéltárunk nyilvános intézmények, amelyek Magyarország költségvetéséből az egyházi közgyűjtemények számára biztosított támogatásból működnek. A Magyar Katolikus Egyház elosztási gyakorlata miatt a támogatás ránk eső része csak a bérköltség 60%-át teszi ki, és nem fedez semmilyen más kiadást.

Impresszum

Kiadja:

Piarista Tartományfőnökség
1052 Budapest, Piarista u. 1.

Telefon: + 36 1 486 4454
Fax: +  36 1 486 4455
E-mail: