A magyar piaristák 1956-ban

Bevezető

A levéltár irataiból készült forrásgyűjtemény az mutatja be, hogyan élték meg a magyar piaristák az 1956-os forradalom napjait megmaradt budapesti és kecskeméti rendházukban, valamint a hozzátartozó gimnáziumokban.

1956-ban a magyar piaristák csak két gimnáziumot tartottak fönn, Budapesten és Kecskeméten. A kommunista hatalom ugyanis 1948-ban a kizárólag az ifjúság tanítására hivatott rendnek mind a tíz magyarországi iskoláját államosította, majd 1950 nyarán öt rendház tagjait deportáltatta, míg végül az 1950 nyarán megkötött egyezmény lehetővé tette, hogy két rendház mégis megmaradhasson, és a hozzájuk tartozó gimnáziumok ismét megnyílhassanak. A két rendházban azonban a több mint 230 magyar piaristából csak 90-en működhettek tovább hivatalosan is szerzetesként, a többiek egyházmegyés papként, állami tanárként, gyári munkásként helyezkedtek el. A diktatúra alatti évtizedek örök problémája volt, hogy egy-egy üresedés esetén ki kerülhet be közülük a „rendi keretbe”.

A magyarországi rendtartomány központja a budapesti rendházban volt, amelyet 1953-ban kilakoltattak Váci utcai épületéből és a gimnáziummal együtt a Józsefvárosba, egy a Sacre Coeur nővérektől államosított Mikszáth Kálmán téri épületbe költöztettek. Itt működött a rendtartomány noviciátusa és Kalazantinum nevű saját teológiai főiskolája is, amelyek egyházjogilag különálló rendházaknak számítottak. A tartományfőnöki tisztséget 1947 óta Sík Sándor (1889–1963), Kossuth-díjas költő és irodalomtörténész töltötte be, méghozzá a rend generálisának kinevezése alapján, tehát nem a megszokott káptalani választással. A politikai körülmények miatt ugyanis 1943-tól egészen 1976-ig nem volt mód arra, hogy káptalant tartsanak. Egyébként ezekben az években, 1947 és 1967 között a rend Rómában székelő generálisa is magyar volt: Tomek Vince (1892–1986), aki a kommunikációs nehézségek ellenére is gyakran segítette személyes tanácsaival és küldeményeivel a magyarországi rendtársakat.

Az alábbi forrásokat a rendtartomány levéltára (Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára, Budapest) őrizte meg. Legtöbbjük a tartományfőnökség iratai között található, de válogattunk iratokat a rendházak fondjaiból és az egyes szerzetesek személyes hagyatékaiból is. Külön közöljük a budapesti és a kecskeméti eseményekre, illetve a tartományfőnökségnek a szerzetesek helyzetének rendezésére irányuló tevékenységére vonatkozó iratokat.

Iratok

  1. Budapesten
  2. Kecskeméten
  3. A renden túl

Fényképek

Herédi Vilmos (*1929) piarista budapesti fényképei: kecskemet.piarista.hu/kronika. (Készítőjük 1956-ban a budapesti gimnázium fizika és ábrázoló geometria tanára, valamint az iskolai fotószakkör vezetője volt.)