Neves piarista diákok

Neves piarista diákok (bevezető)

Az adattár alapját a A piarista diák kis kalauza című kis könyvecske szolgáltatta, amely már első kiadásától (A piarista deák kis kalauza, 1905) fogva tartalmazta „A piaristák híresebb tanítványainak” névsorát. A szerkesztő, Prónai Antal azonban lábjegyetben hozzátette, hogy „e névsor korántsem tart számot teljességre; a kiegészítésre szolgáló adatokat nagy köszönettel fogadom, valamint hálásan köszönöm mindazoknak szívességét, akik összeállításához készséggel hozzájárultak”. A névsor valóban kiadásról kiadásra (1912, 1926) bővült, és egyaránt tartalmazott elhunyt és akkor élő piarista diákokat. A Sebes Ferenc által szerkesztett 1929. évi negyedik kiadás külön sorolta föl a „múlt” és a „jelen” piarista öregdiákjait, utóbbiakról megjegyezve, hogy „főleg azok vannak fölvéve, akik a piarista iskolával érintkezést tartanak fönn”. A Tomek Vince által szerkesztett 5. kiadástól (1934) fogva az élők elmaradtak, ettől kezdve csak az elhunytak szerepeltek. A hatodik (1939) és hetedik kiadásokban (1943) Tomek nem névsorban, hanem életpályák (foglalkozások) szerint csoportosítva sorolta föl a neveket. Az alábbi adattár magját tehát azon 849 személy adatai alkotják, akik a Kis kalauz hét kiadásban (1905–1943) szerepeltek. Ezt a 2017-ben rendezett Hitre, tudásra kiállítás egyik panele számára újabb nevekkel (például piarista szerzetesekével, akik a Kis kalauzokban külön szerepeltek), később internetes (főképp Wikipédia) hivatkozásokkal egészítettünk ki, majd azóta is folyamatosan bővítjük. A Kis kalauzok csak 1929-től kezdve közölték a személyek halálozási évét, így ahol ez nem volt kideríthető, ott a kis kalauz kiadásának évét tüntettük föl, kapcsos zárójelben. A helynév azt jelzi, hogy az illető hol volt a piaristák tanítványa. (KA, 2021).

Név Élt Életpálya Foglalkozás Iskola
Ábrányi Emil 1850 – 1920 irodalom költő Budapest (Pest)
Ábrányi Kornél ifj. 1849 – 1913 irodalom író Budapest (Pest)
Abt Antal 1802 – 1902 matematikai, fizikai, kémiai és műszaki tudományok fizikus, egyetemi tanár Szeged
Acsay Antal 1861 – 1918 pedagógia piarista tanár, a pedagógia egyetemi tanára Kecskemét
Acsay István 1869 – 1961 közélet tanár, tankerületi főigazgató Vác
Ady Endre 1877 – 1919 irodalom költő Nagykároly
Ágai Adolf 1836 – 1916 irodalom író, humorista, lapszerkesztő (Porzó) Budapest (Pest)
Agárdy Gyula 1895 – 1944 egyház piarista, karikatúra-rajzoló Nyitra
Ágoston Géza 1878 – 1933 közélet árvaszéki elnök Budapest
Ágoston Sándor 1882 – 1960 egyház a jugoszláviai református egyház első püspöke Kecskemét
Aigll Glicér SchP 1761 – 1830 egyház piarista, igazgató Budapest
Aigner Károly 1884 – 1934 közélet szegedi és hódmezővásárhelyi főispán Szeged
Ajtai Kovács Sándor 1845 – 1917 orvostudomány a törvényszéki orvostan egyetemi tanára Kolozsvár
Alexander Bernát 1850 – 1927 filológia és esztétika esztétikus, bölcselő Budapest (Pest)
Almásy Imre 1896 – 1933 közélet országgyűlési képviselő, földbirtokos Budapest
Almásy Pál 1818 – 1882 közélet politikus, tudományos író Budapest (Pest)
Ambrozovics Béla 1835 – 1905 matematikai, fizikai, kémiai és műszaki tudományok mérnök, műszaki író Kalocsa
Ambrózy Gyula gr. 1884 – 1954 közélet jogász, a kormányzói kabinetiroda vezetője, államtitkár Temesvár
Ambrus Zoltán 1861 – 1932 irodalom író Budapest
Andorka Rudolf 1931 – 1997 történettudomány szociológus Budapest
Andrássy Antal br. 1742 – 1799 egyház rozsnyói püspök Nyitra
Andrássy Géza gr. 1856 – 1938 sport sportoló, sportvezető Budapest (Pest)
Andrássy Gyula gr. id. 1823 – 1890 közélet minisztererelnök, külügyminiszter Sátoraljaújhely
Andrássy Gyula gr. ifj. 1860 – 1929 közélet külügyminiszter Budapest
Andrássy Manó gr. 1821 – 1891 irodalom író, utazó, grafikus, bányászati szakember Sátoraljaújhely
Andrássy Tivadar gr. 1857 – 1905 közélet politikus, festőművész, műgyűjtő Sátoraljaújhely
Andreánszky Gábor 1895 – 1967 biológiai és földtudományok botanikus, egyetemi tanár Vác
Angyal Dávid 1857 – 1943 történettudomány történetíró Szeged
Angyal Vidor 1877 – 1924 közélet kecskeméti városi főügyész Kecskemét
Ángyán Béla 1885 – 1920 orvostudomány belgyógyász Veszprém
Antal Géza 1866 – 1934 irodalom író, ref. püspök Tata
Antall József id. 1896 – 1974 közélet képviselő, újjáépítési államtitkár, menekültügyi kormánybiztos Budapest
Antall József ifj. 1932 – 1993 közélet miniszterelnök Budapest
Ányos Pál 1756 – 1784 irodalom költő Veszprém
Apáthy István id. 1829 – 1889 gazdaság és jogtudomány keresk. és váltójogász, egyetemi tanár, (piarista növendékpap volt, mikor kitört a szabadságharc, számos társával együtt, mint Kemenes Ferenc, Lonkay Antal, Palotay Ferenc stb. ő is kardot fogott a haza védelmére s végig-küzdötte a szabadságharcot) Nagykanizsa
Apponyi Lajos gr. 1849 – 1909 közélet udvarnagy Nyitra
Arányi Lajos György 1812 – 1887 orvostudomány orvos Budapest (Pest)
Argenti Döme 1809 – 1893 orvostudomány orvos, homeopata Vác
Aschenbrier Antal 1849 – 1897 egyház kanonok, egyházjogász, egyetemi tanár Selmecbánya
Aujeszky Aladár 1869 – 1933 biológiai és földtudományok bakteriológus Budapest