Weiner Ferenc

 • * 1903.06.06. Budapest
 • 1913–1918 gimnazista, Budapest
 • 1918–1920 piarista novícius, Vác
 • 1920/1921 studens, Kecskemét
 • 1921–1926 teológia szakos egyetemi hallgató, Budapest
 • 1926–1943 gimnáziumi hittanár, hitszónok, cserkésztiszt, Sátoraljaújhely, Vác, Szeged, Magyaróvár
 • 1935 teológiai doktor (Budapest)
 • 1943–1949 gimnáziumi hittanár, konviktusi prefektus, Tata
 • 1949.03.18– 1952.12.24 börtönben és internálva, Budapest, Kistarcsa
 • 1953–1957 rendi központi könyvtáros, kalazantinumi tanár
 • 1957–1971 rendi központi könyvtáros és levéltáros
 • † 1971.07.23

Publikációk

 • Szent Ágoston (430–1930), in Ért/Sátoraljaújhely 1929/1930, 16-17.
 • Az Újszövetségi szent iratok anyagtörténete, tekintettel az ókori és középkori írásanyagokra, Szeged 1935 (laurea dolgozat: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Könyvtára, 1935/3).
 • Az Oltáriszentség a diáklélek kenyere (Gondolatforgácsok), in Ért/Magyaróvár 1937/1938, 9-16.

 ! Kiegészítendő