Békefy Károly

 • * 1813.10.14 Máramarossziget (Bigelbauer)
 • 1822–1828 gimnazista, Máramarossziget
 • 1828–1830 piarista novícius, Kecskemét
 • 1830/1831 elemi iskolai tanár, Nagykanizsa
 • 1831–1833 filozófus hallgató, Vác
 • 1833–1835 teológus hallgató, Nyitra, Szentgyörgy
 • 1835–1848 gimnáziumi tanár, Vác, Pest, Buda, Léva
 • 1848–1858 gimnáziumi igazgató, tanár, Máramarossziget
 • 1858–1860 elemi iskolai igazgató, Nagykároly
 • 1860–1863 gimnáziumi tanár, Debrecen
 • 1863–1873 házfőnök és gimnáziumi igazgató, Léva
 • 1873–1879 kormánytanácsos, tanügyi biztos, könyvtáros, levéltáros
 • 1879–1887 kormánysegéd, tanügyi biztos, számvevő
 • † 1887.08.02. Budapest

Publikációk

 • A földtan alaprajza, az az A Földnek mathematikai, physikai és a világ öt részeinek … politikai leírása, Buda, 1842 = Elemi földleírás, azaz A Földnek mathematikai, physikai, és a világ öt részeinek … politikai leírása, Buda, 1844.
 • Magyar tartományok földleírása, 1846. – 2. kiad. 1861.

Kiegészítendő