Könyvtárunk és levéltárunk nyilvános intézmények, amelyek Magyarország költségvetéséből az egyházi közgyűjtemények számára biztosított támogatásból működnek. A Magyar Katolikus Egyház elosztási gyakorlata miatt a támogatás ránk eső része csak a bérköltség 60%-át teszi ki, és nem fedez semmilyen más kiadást.

Piarista emlékhelyek Magyarországon

Az alábbi térképen azokat a helyeket tüntettük föl Magyarország területén, ahol a piaristák által bármikor használt, birtokolt épület áll (vagy állt egykor), illetve ahol a piaristákat megörökítő emlék (tábla, szobor, síremlék) található. A pontok halmaza és a hozzájuk fűzött magyarázatok még nem teljesek.

[teljes képernyős nézet]