A magyarországi piarista iskolák diáknévsorai

(Némely oldalakon még dolgozunk.)

Magyarázat

A település neve utáni évszámok az ottani piarista iskola működését jelzik. A több év diáknévsorait tartalmazó XVII-XIX. századi anyakönyveket külön tételként vettük föl a konspektusba, a későbbieket sorozatokként. A városok neve utáni számok az ottani piarista iskola (illetve a piaristáknak az ottani iskolában való) működésére vonatkoznak.

Rövidítések

  • MNL = Magyar Nemzeti Levéltár
  • PMKL = Magyar Piarista Rendtartomány Központi Levéltára