Könyvtárunk és levéltárunk nyilvános intézmények, amelyek Magyarország költségvetéséből az egyházi közgyűjtemények számára biztosított támogatásból működnek. A Magyar Katolikus Egyház elosztási gyakorlata miatt a támogatás ránk eső része csak a bérköltség 60%-át teszi ki, és nem fedez semmilyen más kiadást.

Levéltárosok

A piaristák magyarországi tartományának székhelye és levéltára 1757-ben költözött Nyitráról a pesti rendházba. A levéltárosok sorát azonban csak 1859-tól ismerjük, mert addig a levéltárért a tartományfőnöki titkár volt felelős, így a rendi névjegyzékek (famila domus) a levéltárosi tisztséget csak kivételesen tüntették föl, olyankor, ha másvalaki látta el ezt a feladatot. Közülük az alábbiakat ismerjük (zárójelben a levéltárosság melleti más rendi feladatuk):

  • 1782–1785 Kácsor Keresztély (assistens provincialis)
  • 1848/1849 Horváth Cyrill (kormánysegéd / assistens provincialis)
  • 1851/1852 Faeth Alajos (kisegítő tanár / supplens docentium)

A levéltárosi tisztséget (archivarius provinciae, levéltárnok, rendi központi levéltáros, levéltár őre) 1859-től kezdve az alábbiak viselték (zárójelben a levéltárosság mellett viselt más rendi feladataik):

Horváth Cyrill (kormánysegéd, tanügyi biztos, 1860-tól egyetemi tanár)

1864-1873 Jaeger Ágoston (kormánysegéd, tanügyi biztos 1867-ig, pénztárnok 1865-től)
1873-1878 Békefy Károly (kormánytanácsos, könyvtárnok, tanügyi biztos, számvevő 1877-től)
1878-1883 Erdősi Imre (kormánytanácsos, könyvtárnok, rendi fiatalok katonai ügyének gondozója, vagyongondnok 1886-tól)
1883-1888 Polák Ede (kormánysegéd, tanügyi biztos 1885-ig, pénztárnok 1884-től)
1888-1895.07.15(†) Beck Alajos (könyvtárnok, rendi fiatalok katonai ügyének gondozója, rendfőnöki iroda vezetője 1891-től, a Kalazantinum igazgatója és tanára 1894-től)
1895–1915 Farkas József (kormánysegéd, számvevő, könyvtárnok)
1915–1920 Keller János (kormánytanácsos 1918-ig, kormánysegéd 1918-tól, számvevő)
1920–1937 Jászai Rezső (rendi könyvtárigazgató, rendi iskolai ügyek referense 1922-től, kormánysegéd 1925–1928, rendi főigazgató 1928-tól, katolikus középiskolai főigazgató 1935-től)
1937–1938.02.15(†) Perényi József (nyugalmazott tanár)
1938–1945 Biró Imre (asszisztens 1943-ig, rendfőnöki irodavezető 1943-ig, rendi iskolai ügyek vezetője 1943-ig, rendi történetíró 1943-tól, gimnáziumi tanár 1943-tól)
1945–1952.01.29(†) Friedreich Endre (rendi központi könyvtáros)
1952.02.06–1957 Balanyi György megbízott kezelő (tartományfőnöki asszisztens, tanügyi tanácsos)
  • 1952.05.01–1953.05.25(†) Nyers Lajos rendi központi könyvtáros és levéltáros
1957–1971.07.23(†) Weiner Ferenc, rendi központi könyvtáros és levéltáros
  • 1968–1971 Sóczó Ferenc helyettes levéltáros (helyettes központi könyvtáros, novíciusok promagisztere, gimnáziumi tanár 1970-től)
1971–1981 Sóczó Ferenc (központi könyvtáros 1974-ig, novíciusok promagisztere 1973-ig, kalazantinumi tanár 1973-ig, gimnáziumi tanár, noviciátusi és kalazantinumi tanár 1976-tól, asszisztens 1979-től)
  • 1973–1989 Mészáros Imre a rendi hagyatéki gyűjtemény gondozója (asszisztens 1973–1976, a Piarista Múzeum gondozója 1979-től)
  • 1975–1978 Hegyi Ferenc helyettes levéltáros (nyugalmazott tanár, a Központi Hittudományi Akadémia német nyelvtanára, alsóörsi üdülő őre)
  • 1974–1981 Csányi László kisegítő levéltáros
1981–1995 Csányi László (nyugalmazott tanár és levéltáros)
1994– Koltai András (a Piarista Múzeum felügyelője 2011-2019)