Neves piarista diákok (bevezető)

Az adattár alapját a A piarista diák kis kalauza című kis könyvecske szolgáltatta, amely már első kiadásától (A piarista deák kis kalauza, 1905) fogva tartalmazta „A piaristák híresebb tanítványainak” névsorát. A szerkesztő, Prónai Antal azonban lábjegyetben hozzátette, hogy „e névsor korántsem tart számot teljességre; a kiegészítésre szolgáló adatokat nagy köszönettel fogadom, valamint hálásan köszönöm mindazoknak szívességét, akik összeállításához készséggel hozzájárultak”. A névsor valóban kiadásról kiadásra (1912, 1926) bővült, és egyaránt tartalmazott elhunyt és akkor élő piarista diákokat. A Sebes Ferenc által szerkesztett 1929. évi negyedik kiadás külön sorolta föl a „múlt” és a „jelen” piarista öregdiákjait, utóbbiakról megjegyezve, hogy „főleg azok vannak fölvéve, akik a piarista iskolával érintkezést tartanak fönn”. A Tomek Vince által szerkesztett 5. kiadástól (1934) fogva az élők elmaradtak, ettől kezdve csak az elhunytak szerepeltek. A hatodik (1939) és hetedik kiadásokban (1943) Tomek nem névsorban, hanem életpályák (foglalkozások) szerint csoportosítva sorolta föl a neveket. Az alábbi adattár magját tehát azon 849 személy adatai alkotják, akik a Kis kalauz hét kiadásban (1905–1943) szerepeltek. Ezt a 2017-ben rendezett Hitre, tudásra kiállítás egyik panele számára újabb nevekkel (például piarista szerzetesekével, akik a Kis kalauzokban külön szerepeltek), később internetes (főképp Wikipédia) hivatkozásokkal egészítettünk ki, majd azóta is folyamatosan bővítjük. A Kis kalauzok csak 1929-től kezdve közölték a személyek halálozási évét, így ahol ez nem volt kideríthető, ott a kis kalauz kiadásának évét tüntettük föl, kapcsos zárójelben. A helynév azt jelzi, hogy az illető hol volt a piaristák tanítványa. (KA, 2021).