Apáthy István id.

Élt
Életpálya
gazdaság és jogtudomány
Foglalkozás
keresk. és váltójogász, egyetemi tanár, (piarista növendékpap volt, mikor kitört a szabadságharc, számos társával együtt, mint Kemenes Ferenc, Lonkay Antal, Palotay Ferenc stb. ő is kardot fogott a haza védelmére s végig-küzdötte a szabadságharcot)
Iskola
Nagykanizsa