A noviciátus elöljáróinak félévi jelentése a tartományfőnöknek (részletek)

Sorszám
04
Keletkezési hely
Budapest
Dátum
1957. február 12.
Lelőhely
PMKL, MTÚL, Tartományfőnöki levelezés, 1957/77.
Megjegyzés

A jelentés aláírói Rokka Pál noviciátusi házfőnök és Léh István magiszter voltak.

Szöveg

Az október 23-án és az utána következő események a noviciátus életrendjét is megzavarták. Ezek miatt hosszú időt voltunk kénytelenek a légópincében tölteni. S a mikor már följöhettünk volna, akkor az ismételt takarítások és az ismételt papírablakok készítése, majd az ablakok üvegezésében való részvétel sok időt vett igénybe. Ezért közel egy hónapig nem tudtunk rendesen tanítani.

Az idén is nagy élményt jelentettek novíciusaink számára a Provinciális úr ádventi konferenciái. Sajnos az előbb említett zavarok miatt csak kettőt hallgathattunk meg.

Calasanctius atyánk patrociniumának ünnepét a rendház tagjaival és Kalazantinum növendékeivel együtt ünnepeltük meg. November 25-én, vasárnapon asszisztenciás mise volt, amelyen az egyik novícius is asszisztált. November 27-én d. u. pedig ünnepélyes vesperás volt, amely előtt a Provinciális út tartott elmélkedést mindnyájunk számára. …

Október végén és november elején ismételten tankágyúk dördültek el ablakaink alatt. Ennek következtében Rokka P. házfőnök szobájában 11, a magiszter szobájában 6, a novíciusok szobájában pedig 14 ablaktábla tört be. Minthogy eleinte nem volt üvegünk, papírral ragasztottuk be az ablakokat. Az újabb ágyúlövések okozta légnyomás ezeket is beszakította. Tehát újból beragasztottuk, majd később beüvegeztük őket. A légnyomás azonfelül ledobta és összetörte a mosdó fölött levő porcelán falipolcot. A falon kisebb repedés támadt. A magiszter szobájában a légnyomás kitépte a falból a képet tartó szöget, a képet pedig ledobta.

Itt említjük meg, hogy az idén is előfizettünk a Vigiliára és az Új Emberre, továbbá egy gyorsírási lapra. Ezek azonban október vége óta nem jelennek meg.