Balogh Ferenc budapesti igazgató jelentése az iskola helyzetéről

Sorszám
11
Keletkezési hely
Budapest
Dátum
1957. január 15.
Lelőhely
PMKL, I.1.b, Tartományfőnöki levelezés, 1956/20.
Bevezetés

A tartományfőnök nevében Balanyi György tanügyi tanácsos január 4-én a két rendi gimnázium igazgatójától hat kérdésre kért „megokolt választ, még akkor is, ha azok az események miatt közismertek” (uo., 1957/3). Erre válaszul született az itt közölt jelentés.

Szöveg

Budapesti Piarista Ált. Gimnázium

126/1956-57.


Főtisztelendő Tartományfőnök Úr!


A 3/1957. rendfőnöki leiratra tisztelettel jelentem:

1. A tanítás október 23-tól január 6-ig bezárólag szünetelt az iskolát ért ablak-, ajtó- és falkárok, továbbá a közlekedési akadályok miatt. December 17-20-ig a IV. osztályokból megjelent tanulókkal korrepetálást végeztünk.

2. Az egyes osztályokban a következő nyelveket tanítjuk:

I.a (reál) latin (12 tanuló), német (19), angol (9);

I.b (humán) német (21), angol (16);

II.a (reál) latin (6 tanuló), német (18), angol (9), francia (4);

II.b (humán) német (15), angol (20), francia (3);

III.a (reál) német (19; kezdő: 14, haladó: 4), angol (12; kezdő: 9, haladó: 3)

III.b (humán) német (18; kezdő: 13, haladó: 5), angol (19; kezdő: 16, haladó: 3).

A 2 IV. osztályban az orosz nyelvet egy tanuló sem tanulja tovább. Ezek az órák elmaradnak, a humán osztályban egy órával heti 4-re emeltük a latin órák számát, a többi humán osztályban a latin heti 3 óra marad.

3. A karácsonyi szünet után a tanítás január 7-én kezdődött, és az I. félév az Oktatási Osztály állítólagos rendelkezése szerint március közepéig tart.

4. Az iskola tüzelőanyaga a rendház főnökétől szerzett értesülés szerint március közepéig van biztosítva.

5. A tanítást a tüzelőanyag elfogytával csak akkor szüneteltetjük, ha nem sikerül újabb tüzelőanyagot szerezni.

6. Az Oktatásügyi Minisztérium utasítás szerint a szükséges tananyagcsökkentést mindegyik tanár a saját hatáskörében végzi el, és ennek alapján készíti el a hátra lévő időre tanmenetét.

Budapest, 1957. január 15.

Balogh Ferenc
igazgató