Szalay József: Kecskeméti piarista diákok kirándulása a dörgicsei Pántlikában

Sorszám
09
Keletkezési hely
Kecskemét
Dátum
1935. máj. 27-29.
Lelőhely
Kecskeméti Kegyesrendi Róm. Kat. Gimnázium értesítője 1934/1935, 39-40.
Szöveg

Május 27-én délelőtt 30 diák sorakozott fel Szilassy Ferenc és Szalay József tanárok vezetése mellett a gimnázium udvarán … hogy Csonkamagyarország legbájosabb részét, a Dunántúl nagy vizét, a Magyar Tengert fölkeresse … Este hétkor célhoz értünk: Akali-Dörgicsére. Akali-Dörgicse a Magyar Kegyestanítórend birtoka. Dörgicse különösen országszerte híres finom boráról (Dörgicsei Édes) nevezetes, amellyel a rend több kitüntetést is nyert. A birtok mintegy 7000 kat. holdat tesz ki. Egyik határát a Balaton alkotja több száz méter hosszúságban, sőt a Balatonnak ez a része szemben a Balaton-Szemes-Szárszó vonalig majdnem 5000 kat. hold terjedelemben szintén a Magyar Kegyestanítórend birtoka. Sági intéző úr a birtok segédtisztjével már várta kiránduló csapatunkat az állomáson. Tizenöt percnyi út után elérkeztünk a birtok úgynevezett Pántlika kastélyába, amnelynek három termében nyertünk elhelyezést és teljes ellátást dr. Sebes Ferenc rendfőnök úr ő méltósága kegyes engedélyével. …

Másnap reggel már 4 órakor zajos volt a Pántlika a diákzsivajtól. … Először nagy csónakba szálltunk, négy erős karú evezős szabta a vizet, egy a kormányrudat kezelte. Célunk, hogy Badacsonyt és a tihanyi kéttornyú bencés templomot meglássuk, sikerült. … Délig az időt a pince, a pincében a borfiltrálás (szűrés) és a kádárműhely megtekintésével, majd játékkal töltöttük el. Ebéd után szekrekre ültünk, s Tihanyba mentünk. …

[Másnap] reggeli után énekszóval búcsúztunk a kedves Pántlikától. Hannig István gazdasági kormányfőtanácsos, Szentiványi Béla rendi jószágkormányzó, Sótonyi István kormányzóhelyettes [mind piaristák], az intéző, a számvevő és a segédtiszt, akik a birtok számbavétele végett reggel érkeztek Akaliba a birtok központjáról, Mernyéről, mind elkísértek az állomásra, sőt megvárták vonatunk elindulását is. Szívélyesen vettünk búcsút, és mondtunk Istenhozzád-ot a kedves helynek. Felejthetetlen élményekkel távoztunk.