Szelepcsényi György esztergomi érsek jóváhagyja az özvegy Pálffy Pálné Khuen Franciska örökösei, valamint Frankovics Pál lengyel piarista provinciális által kötött szerződést a privigyei piarista kollégium fönntartásáról

Sorszám
1.e
Keletkezési hely
Pozsony
Dátum
1678. február 28.
Lelőhely
Érseki jóváhagyás: PMKL, DF, n° 6. A (b) teljes szövegének átírásával.
Másolata: Fundatio Prividiensis, auctiones, consecratio ecclesiae, litterae fundatorum et principum, status domus, atque ipsius planta: PMKL, Acta domus Prividiensis, lib. 1: pars 1, p. 137-142 (Mösch Lukács másolata, 1688/1689). – 2. Eötvös Loránd Tudomá
Szöveg

Nos Georgius Szelepchény, miseratione divina Ecclesiae Metropolitana Strigoniensis archiepiscopus, locique ac comitatus eiusdem supremus et perpetuus comes, primas Regni Hungariae, legatus natus, summus et secretarius cancellarius, Sacratissimi Principis ac Domini Leopoldi Dei gratia electi Romanorum imperator semper augusti, ac Germaniae, Hungariae, Bohemiae, etc. regis, archiducis Austriae, ducis Burgundiae, etc. intimus consiliarius, nec non per dictum Regnum Hungariae in iudiciis locumtenens etc.

Memoriae commendamus tenore praesentium significantes, quibus expedit universis, quod religiosus in Christo Pater Michaël a Visitatione Beatae Mariae Virginis, Scholarum Piarum per Hungariam, et Poloniam provincialis, exhibuerit nobis, et praesentaverit certas quasdam literas contractuales in formam fundationis, per Generosam ac Magnificam condam Dominam Comitissam Franciscam Khanin de Belassy, Illustrissimi condam Domini Comitis Pauli Pálffy ab Erdeőd, memorati Regni Hungariae palatini relictam viduam pro zelo suo ferventi erga Deum, religionemque catholicam pietate, super coenobio religiosorum patrum Ordinis Carmelitani, ante saeculum in oppido Privigye, furore haeriticorum everso,[19] etiam religiosis patribus annotati Ordinis Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum, qui a teneris juventutem unguiculis, tum in vera fide catholica, pietate, bonis moribus, et virtutibus, tum vero in litteris, aliisque artium liberalium disciplinis sedulo erudirent, quibus magna sedulitate fundis coemptis, ecclesiam, scholas, et collegium a primis fundamentis etiam erexisset, in illudque praefatos patres Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum introduxisset, et in perpetuam eorum patrum intertentionem summam viginti quinque millium florenorum in bonis propriis inscripsisset iisdem patribus, uti praemissum esset, factae in se continentes, ac inter Illustrissimos eiusdem Dominae Fundatricis haeredes, filios nempe Dominos Comites Joannem et Carolum, nec non filiam Dominam Comitissam Mariam Theresiam Palffy ab una, ac religiosum pariter Patrem Paulum a Nativitate B. M. Virginis, dicti ordinis praepositum provincialem partibus ab altera, confectas et emanatas tenoris infrascripti, petens nos debita cum instantia super eo, quatenus nos easdem literas contractuales fundationales, omniaque et singula in iisdem contenta, ratas, gratas et accepta habentes, solitum nostrum iisdem assensum et consensum praebere, easdemque authoritate nostra metropolitana primatiali ordinaria confirmare, praesentibusque literis nostris inseri et inscribi facere vellemus. Quarum quidem literarum contractualium, et fundationalium, tenor, et continentia sequitur in hunc modum.

[Lásd a (1.b) iratot.]

Nos itaque volentes pro munere nostro metropolitano archiepiscopali et primatiali piam praetitulatae condam Dominae Comitissae praementionatorumque haeredum suorum intentionem promovere, non solum easdem literas contractuales fundationales, ac omnia et singula in iisdem contenta, ratas, gratas, et accepta habentes, verum authoritate metropolitana archiepiscopali, nec non primatiali, et Sedis Apostolicae legati nati, quam in eiusmodi muniis, ad instar aliorum praedecessorum nostrorum felicis memoriae archiepiscoporum Strigoniensium habere dignoscimur, easdem, fundationemque praesentem collegii supradicti cum ecclesia, ac scholis erectionem, uti piam et sanctam, sicuti et laudabile suprafati ordinis institutum in dicto oppido Privigye modo praevio erectum approbamus, ratificamus, et confirmamus perpetuo duraturum. Harum nostrarum vigore et testimonio literarum mediante.

Datum in curia nostra Posoniensi, die vigesima octava mensis februarii anno Domini millesimo sexcentesimo septuagesimo octavo.

Georgius Szelepcheny
archiepiscopus Strigoniensis mp.