[Vajna Gábor]: A pozsonyi kiállítás és a dörgicsei borok

Sorszám
02
Keletkezési hely
Pozsony
Dátum
1902. okt. 1.
Lelőhely
Somogy 39(1902):40 (október 5.)
Kivágata: PMKL, I.1.b: Magyar rendfőnökség új levéltára, Iktatott levelezés, Kusztodiátus, 1902/szám nélkül
Szöveg

Igen Tisztelt Szerkesztő Úr!

A szép és nagy terjedelmű kiállítást bezárták. Az erkölcsi haszon nagy volt, mert a termékek halmaza, nemes volta kétségtelenül bizonyságul szolgált arra, hogy hazánkban a termelési viszonyok sokat javultak, s a szaktudás is nagyban előre ment. …

Mindenesetre érdekelmi fogja a somogyiakat a Kegyesrend borkiállítása, melynek ott mintagazaságai vannak. A dörgicsei (Zala m.) borok itt olyan nagy hatást és feltűnést keltettek, nemcsak az elegáns, mintaszerű berendezés, de bőség és minőség tekintetében, mert kevés borpince van talán hozzá hasonló; de felette – a tokajit kivéve – egy sem állt. Erő, színtisztaság, zamat, szóval minden kellék együtt, amit csak az istenadta föld adhat – felhívták a magas körök és szakéltők figyelmét is. A rizling, muskotál, kéknyelű, szilváni (az ám a bor) stb. glorián ültek. Darányi Ignác földművelésügyi miniszter, amikor a kiállítás megnyitását megelőző napon végig tekintette az egész kiállítást, a szőlészeti és borászati pavilonban megpillantva a „Magyar Kegyes-tanítórend dörgicsei borgazdasága” című fölírást, azonnal oda sietett dr. Vámos Károly úrhoz, a Kegyesrend somogymegyei jószágainak érdemes jószágkormányzójához, és igen kegyes szavakkal hangoztatta, hogy jól ismeri a dörgicsei kítűnően kezelt szőlőt és kitűnőbbnél kítűnőbb borokat. … Majd a kiállítás megnyitásakor a kormányzóhoz vezette Frigyes főherceg és neje őfenségeiket, és kitüntető szavakkal bemutatta nekik dr. Vámos Károlyt, mondván a főhercegnek, hogy a Kegyesrend a legkítűnőbb borokat termeli; mire Frigyes főherceg tudakozódott, hogy hol fekszik a szőlőtelep, és hogy reconstruálva van-e a szőlő? Mire a kormányzó magadva a választ, hogy a szőlő nemcsak, hogy reconstruálva van, de azon ritka szőlők közé tartozik, amelyet a philoxera nem is pusztított el, mert azonnal hozzáláttak a védekezéshez.

Íme a dörgicsei nektároknak a híre eddig nemcsak messze, de most magasra is jutott, és hihető, hogy nem sokára ott lesz a Király asztalán is.

Elismerés a nagy szorgalmú és tudományú jószágkormányzó dr. Vámos Károlytól fogva mindazoknak, kik munka, kezelés által befolynak a borok ily nagy fokú nemesítése ás hírnevének terjesztésére [!].

P-y

[vissza: Piarista borok]