Új kötettel bővült a Collectanea Vaticana Hungariae

Újabb két kötettel bővült az immár tíz éve megjelenő Collectanea Vaticana Hungariae című vatikáni magyar történeti emlékeket közzétevő könyvsorozat. A Cameralia Documenta Pontificia de Regnis Sacrae Coronae Hungariae címet viselő 9. és 10. kötet a középkori Magyarországra vonatkozó, eddig jórészt ismeretlen adatokat tartalmaz az Apostoli Kamara gyűjteményeiből. A köteteket 2015. január 14-én mutatták be a Központi Papnevelő Intézetben, Sergio Pagano a Vatikáni Titkos Levéltár püspök prefektusának és Tusor Péternek, az MTA-PPKE Lendület Egyháztörténeti Kutatócsoport vezetőjének ismertetésével.

Fedeles Tamás, az új kötetek egyik szerkesztője az MTI érdeklődésére elmondta: a Tusor Péter vezette MTA-PPKE Lendület Egyháztörténeti Kutatócsoport a magyar medievisztika régi adósságát törlesztette a sorozat legújabb két kötetével, ugyanis egy, a középkori magyar egyháztörténeti kutatások számára nélkülözhetetlen forráscsoportot adtak közre. Az Apostoli Szentszék egyik központi hivatala, az Apostoli Kamara középkori magyar vonatkozású iratanyagát a 20. század elején Lukcsics József tárta fel a Vatikáni Titkos Levéltárban, azonban gyűjtését sajnálatos módon egészen mostanáig nem adták ki, sőt hosszú évtizedekig a kézirat is lappangott - magyarázta Fedeles Tamás. Végül Koltai András levéltáros találta meg 2008 árilisában a Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltárában, Kovács Alajos piarista hagyatékában. Azonosítását az segítette, hogy 2004-ben Tusor Péter alapos tanulmányban foglalta össze a vatikáni magyar kutatások történetét, kitérve Lukcsics József kéziratának keletkezésére és tartalmára is. Fedeles Tamás hangsúlyozta, hogy Lukcsics kéziratának kéziratának ellenőrzése, kiegészítése és sajtó alá rendezése jól összehangolt csapatmunka eredményeként valósult meg. Az MTA-PPKE Lendület Egyháztörténeti Kutatócsoport biztosította a kutatás szakmai és anyagi hátterét.

A két vaskos kötetben az Apostoli Kamara és a középkori magyar egyház kapcsolatának közel másfélezer dokumentumát adták közre. A forrásgyűjtemény többek között lehetőséget nyújt a késő középkori magyar egyházi intézmények és javadalmak gazdasági potenciáljának összehasonlító vizsgálatára, a korszak magyar egyházi intézményei tagságának megismerésére, a magyar egyház és az itáliai bankházak kapcsolatának elemzésére. Mindemellett diplomácia- és politikatörténeti információkat is tartalmaznak az egyes bejegyzések, így például a husziták vagy a törökök elleni pápai segélyekre vonatkozóan. A bejegyzések között találjuk egyebek mellett a Szilasi Vince váci püspök számára kiadott pápai felmentést (1471), amelyből kiderül, hogy a főpap részt vett a cseh eretnekek és a törökök elleni harcokban, amelyek során egyházi személy létére több ember életét oltotta ki. Egy másik forrás szerint 1476-ban csaknem 70 ezer forint segélyt folyósított a Szentszék a magyar királynak a török elleni védekezésre, melyet Domokos pápai legátus hozott az országba - emelt ki két érdekességet Fedeles Tamás.

A Camera Apostolica magyarországi forrásai nevű részprogram szakmai koordinálását Fedeles Tamás, a Pécsi Tudományegyetem docense végezte, a munkában részt vett továbbá Nemes Gábor, a Győri Egyházmegyei Levéltár munkatársa, Koltai András, a Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltárának vezetője, Kiss Gergely, a Pécsi Tudományegyetem oktatója, valamint Kalotai Noémi és Matus Zsanett, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem doktoranduszai.

MTI / Koltai András

Lásd még