„Szerzetesek asztala” konferencia (budapesti szerzetesi gyűjteményi nap)

Első alkalommal rendeztek a Budapesten működő szerzetesi gyűjtemények (Magyar Ferences Könyvtár és Levéltár, Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Könyvtára és Levéltára, Jézus Társasága Magyarországi Rendtartomány Könyvtára és Levéltára) „gyűjteményi napot” a budai Tamás Alajos közösségi házban (Rómer Flóris u. 4.), ahol a rossz idő ellenére (vagy éppen azért) összesen több, mint hetvenen gyűltek össze, közte a gasztrónómiatörténet kutatói és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem történész hallgatói.

Az idei rendezvény témája a „Szerzetesek asztala” volt. „A mostani témánk az első alkalommal nem valami poros dolog, hanem levéltári kutatásokon alapuló, de szélesebb érdeklődésre igényt tartó téma, direkt azért hogy felhívjuk a nagyközönség figyelmét is ezekre a kisebb levéltárakra és az abban őrzött kincsekre” – mondta bevezetőjében Fáy Zoltán, az esemény házigazdája. – „Nem állandóan szerzetesi asztali kultúrával fogunk foglalkozni – bár lehet, hogy később ez a téma még visszatér a reményeink szerint rendszeressé váló szerzetesi gyűjteményi napokon – hanem ez egyedi alkalom. Később valószínűleg más történeti témákat fogunk boncolgatni.”

Kálmán Peregrin ferences köszöntőjében arról beszélt, hogy „A szerzetesi közösségben az oltár asztalának és a szerzetesi közösség asztalának jól kell működnie ahhoz, hogy a szerzetesi közösség be tudja tölteni azt a hivatását amire az Úristen meghívta. A szerzetesi asztal, a testvéri közöség asztala, annak a tapasztalanak a helye, ahol érzelmileg és értelmileg táplálják és segítik egymást azok, akiket ez az asztal összeköt. Ez az, amely segíti azt a képességet, hogy ezen a két helyen megtapasztalt asztalközösség élményét és gazdagságát tovább tudják adni.”

A konferencia programja a következő volt:

  • 14:30 Köszöntő / Kálmán Peregrin OFM
  • 14:40 Ferencesek eledele (a XVIII. században) / Benda Borbála (Magyar Ferences Könyvtár és Levéltár)
  • 15:00 Bacchanáliák a kolostorban (énekek és színjátékok ételekről és italokról a XVIII. században) / Medgyesy S. Norbert (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
  • 15:20 Az esztergomi ferences kolostor refektóriuma (egy 18. századi festménysorozat ikonográfiai ismertetése) / Keppel Dániel (Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium, Esztergom)
  • 15:40 Szünet / Kiállítás a Magyar Ferences Könyvtár XV-XVI. századi étkezési metszeteiből / A szerzetesi gyűjtemények újabb kiadványainak árusítása
  • 16:00 A jól nevelt piarista az asztalnál (XX. század eleji piarista illemtanok alapján) / Koltai András (Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára)
  • 16:20 Az Astoria szálló jezsuita szakácsa (Vogl Gáspár jezsuita segítőtestvér életútja) / Mihalik Béla (Jézus Társasága Magyarországi Rendtartomány Levéltára)
  • 17:00 Séta a budapest-országúti ferences (korábban ágostonos) templomban Fáy Zoltán (Magyar Ferences Könyvtár és Levéltár) vezetésével. (Farbaky Pétert sajnos más elfoglaltsága miatt hiányolnunk kellett).

Az előadások szünetében az esemény gasztronómiai részét barátfüle, valamint olasz bencés és klarissza apácák receptjei által készült sütemények jelentették. A résztvevők megkóstolhatták a jezsuiták és a piaristák borát, valamint a ferencesekhez sok szálon kötödő Gyöngyösről származó borokat is.

A konferencia előadásai megtekinthetők a Bonum TV felvételén (http://www.youtube.com/watch?v=k5D4wJRFvkc).