A budai és pesti felsőoktatás intézményeinek hallgatói, 1713–1784

A budai és pesti felsőoktatás intézményeinek hallgatói, 1713–1784 című kötet a koraújkori Pest-Buda három három, többé-kevésbé elfeledett, de mindenképpen megszűnt felsőoktatási intézményének rövid történetét és diákságának névtárát közli. A budai Várban, a Szentháromság tér mellett működő jezsuita akadémián és a pesti belvárosi piarista gimnáziumhoz kapcsolódó bölcsészeti líceumban egyaránt filozófiai kurzust végezhettek a diákok. Mindkettő akkor vált fölöslegessé, amikor a nagyszombati egyetem 1777-ben Budára, majd 1784-ben Pestre költözött.  Emellett a szerző és segítői összegyűjtötték a Pest városi jogi tanfolyamról fennmaradt töredékes adatokat is.  

A kötet az MTE-ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport műhelyében készült, összeállítója Varga Júlia volt, és Budapest Főváros Levéltára valamint az ELTE Egyetemi Könyvtára és Levéltára közös kiadásában jelent meg (Felsőoktatástörténeti kiadványok, Új sorozat, 25 – Budapest történetének forrásai 15).
című kötetet

A kötet bemutatója 2023. március 2-án 15 órától lesz a budapesti Piarista Gimnáziumban (1052 Budapest, Piarista köz 1, II. emelet, tanácsterem). Bemutatja Siptár Dániel, Jézus Társasága Magyarországi Rendtartomány Levéltára igazgatója és Koltai András, Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára igazgatója.

Az érdeklődőket szeretettel várjuk.

Lásd még: