A rend birtokába jutott a szegedi piarista rendház levéltára

  2013. augusztus 28-án a Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára őrizetébe került a szegedi ferences rendház teljes megmaradt iratanyaga. A rendtartományi levéltár kérésére 2013. március 1-én rendelte el Mikó Zsuzsanna, a Magyar Nemzeti Levéltár (MNL)  főigazgatója az iratok kiadását a Csongrád Megyei Levéltárból. Miután az átadási szerződést július 17-én az Emberi Erőforrások Minisztériuma is jóváhagyta, Koltai András levéltáros augusztus 28-án vette át az anyagot Biernacki Karol igazgatótól, és azt Budapestre szállította.   
Mivel a szegedi piarista rendházat már 1950 februárjában államosították, és a piaristák július 1-ig kaptak határidőt a kiköltözésére, a rendház levéltárát és könyvtárát májusban és júniusban a kisszemináriumi diákok segítségével átszállították az alsóvárosi ferences kolostorba. Ezután került sor 1950. június 9-ről 10-re virradó éjszaka a szegedi szerzetesek deportálására. Levéltáraik azonban még évtizedekig az alsóvárosi plébánián maradtak, csak 1979-ben szállították be a Csongrád Megyei Levéltárba. A piarista rendház levéltárából egy folyóméternyi maradt meg.

Miután az anyag a Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltárába érkezett, 2013 szeptemberének első felében sor került újrarendezésére és a már korábban ott őrzött iratokkal (5 kéziratos kötet) való egyesítésére. Ennek során derült ki, hogy az egyik, novíciusok fölvételére vonatkozó kötet (Nomina neo-vestitorum – Nomina neo-professorum, 1781–1897) nem a szegedi piaristák, hanem a ferencesek levéltárából származik. (Nyilván akkor keveredhetett a piarista anyagba, amikor 1950 és 1979 között mindkét rend levéltárát az alsóvárosi ferences kolostorban őrizték.) Ezt a kötetet szeptember 17-én átadtuk a Magyar Ferences Levéltárnak.