A Vigilia folyóirat jubileumi piarista különszáma

A piarista rend 300 éves kecskeméti és váci gimnáziumainak tiszteletére a Vigilia folyóirat 2015. évi első számát a rend múltjának szentelte, Koltai András, Szekér Barnabás, Szelestei Nagy László tanulmányaival, piarista öregdiákok vallomásaival, Jelenits Istvánnal készült életrajzi interjúval, Tomek Vince kiadatlan visszaemlékezéseinek részléteivel. „Kalazancius … elgondolása a nevelésről máig például szolgálhat az immár általánosan kötelezővé vált – folytonos reformokkal küszködő – iskolai oktatásnak.” – írja bevezetőjében Lukács László SP főszerkesztő – „A múltunk felidézése nem puszta merengés a »régi szép időkön«, hanem erőt és irányt mutat a jövőre. A piarista iskolák évszázadokon át beleszervesültek a magyar történelembe – folytatódjék ez így a jövőben is.”

A különszám tartalma itt tekinthető meg