Fókuszban gróf Koháry István

Kettős könyvbemutatót tartottak gróf Koháry Istvánról, Kecskemét földesuráról, a piarista iskola alapítójáról megjelent két új kötet kapcsán 2015. május 8-án a Katona József Emlékház, a Kecskemét Írott Örökségéért Alapítvány és a kecskeméti Piarista Iskola szervezésében. Az esemény helyszínéül a kecskeméti Katona József Emlékház szolgált.

Elsőként Dr. Lakatos Andor, a Kalocsai Főszékesegyházi Levéltár igazgatója mutatta be a Kecskeméti Piarista Gimnázium alapításának 300. évfordulójára készült Koháry István emlékkönyvet, amelyet Kozicz János és Koltai András szerkesztett. Koháry István (1649–1731) gróf, országbíró, Dunán-inneni és bányavidéki főkapitány, Hont vármegye főispánja, a filozófia baccalaureus-a, nagybirtokos, államférfi és költő volt, aki gondosan irányított birtokainak jövedelméből számos módon gyarapította egyházát és hazáját. Nagy jelentőségű alapítványai és kezdeményezései közül – a magyar történelem tragikus útvesztőinek következtében – az egyik legmaradandóbbnak a kecskeméti piarista iskola bizonyult, amely 1715 óta élő, és az alapító céljának megfelelően működő intézmény. Fönnállásának háromszázadik évfordulóján kilenc tanulmány, saját végrendelete és portréinak teljes sorozata mutatják be Koháry István gazdag életének és munkásságának egyes oldalait: a katonát, a földesurat, a mecénást és a patrónust. (További adatok: http://www.prosperod.hu/katalogus/konyvek/?id=47033). Az egyes tanulmányok szerzői: Mercs István, Kozicz János, Maczák Ibolya, Komjáti Zoltán Igor, Szirácsik Éva, Péterné Fehér Mária, Koltai András, Jernyei Kiss János, Martí Tibor. A kötetben olvasható még Ruppert József előszava és Holczer József SchP  Koháryról írott verse.

Ezt követően Péterné Fehér Mária részletes szakmai előadását hallhatták a jelenlévők a Sok jókkal áldgyon Isten benneteket.” Gróf Koháry István levelei Kecskemét város főbíróihoz és Tanácsához 1673–1730 c. kötet kapcsán, amelyet az előadó szerkesztett. A cím onnét származik, hogy Koháry ezekkel a szavakkal kezdte minden egyes, Kecskemét város bíráihoz és tanácsához írt levelét. Az 1670-es évektől ugyanis a város legnagyobb részbirtokosa volt, több mint egyharmadnyi birtokrésszel. Kemény, határozott, de igazságos földesúr volt, aki alattvalói irányában patriarchai vonzalommal és felelősséggel viseltetett. Gondja volt a szegényebbekre, nincstelenekre. Mindig a bonum publicumot (a közösség javát)  és nem a privatum odiomot (az egyéni gyűlölködést) tartotta fontosnak. A kecskemétiek – főként a város elöljárói – védő, pártfogó földesúrként, majdhogynem atyjukként tisztelték. A későbbi korok szemléletmódja szerint szokatlannak látszó kapcsolat emlékeit tárja elénk ez a kötet, amely  teljes szövegükben, alapos bevezetéssel együtt közli Koháry gróf leveleit. (További információ: http://kecskemet-anno.hu/SubPages/fooldal4.html)

Az esemény záróakkordjaként Koltai András, a Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltárának vezetője megnyitotta a Katona József Emlékházban lévő, a piaristák kecskeméti működéséhez kapcsolódó kamara-kiállítást, amely nyár kezdetéig megtekinthető.

Képgaléria