Jövőbelátó piaristák – tárlatvezetés

A fokozott érdeklődésre való tekintettel a Piarista Rend Magyar Tartománya és  Neumann János Számítógép-tudományi Társaság három héttel meghosszabbította 2016. május 24-én nyílt közös jubileumi kiállítását, amely Öveges József és Kovács Mihály tudós piaristáknak és egyben szerzetestanároknak állít emléket a budapesti Piarista Gimnázium épületében (1052 Budapest, Piarista köz 1.)

A kiállítás számos fényképpel és személyes dokumentummal illusztrálva mutatja be a két jelentős piarista tanár életútját. Egyben pedig egyfajta technika- és tudománytörténeti bemutatóval is szándékozik megidézni az Öveges-műsorok, illetve a Fizikum szellemét. Eredeti, Öveges József, illetve Kovács Mihály által használt vagy készített kísérleti eszközöket, illetve legendás kibernetikai játékokat vonultatnak fel, mint pl. a Műegér, a Heuréka, a Didaktomat„feleltetőgép” - és az első magyar, bolti forgalomban kapható számítógépmodell, a Mikromat kibernetikai építőkészlet prototípusa, a Tücsök.

Öveges József a kísérleti fizikatanítás feledhetetlen egyénisége, aki a Magyar Televízió ismeretterjesztő műsoraiban nemzedékek számára tette érthetővé és szerethetővé a fizika tudományát. Fiatalabb kollégája – és későbbi monográfusa – Kovács Mihály nemcsak fizikát, de kibernetikát is tanított a Piarista Gimnáziumban, hazánk középiskolai tanárai közül elsőként. Diákjaival épített játékai először vitték el az új tudomány – a mai informatika és robotika elődje – hírét a magyar otthonokba.

A kiállítás 2016. október 20-ig látogatható. A tárlat utolsó nyitva tartási hetében egy utolsó, szervezett nyilvános tárlatvezetést tart Borbás Péter, a kiállítás kurátora, a Piarista Múzeum munkatársa és Képes Gábor, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság főmunkatársa 2016. október 17-én 16 órától a Piarista Gimnázium épületében. (1052 Budapest, Piarista köz 1.)

A tárlatvezetésen való részvétel előzetes bejelentkezés alapján lehetséges a muzeum@piarista.hu e-mail címen, legkésőbb 2016. október 15-ig bezárólag.

Az idén 100 éve, Szegeden született Kovács Mihályról később szülővárosában is megemlékeznek. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság és a Piarista Rend Magyar Tartománya 2016. november 10-én tart emlékkonferenciát Kovács Mihály tiszteletére a Szent-Györgyi Albert Agorában. A konferencián lehetőség lesz az NJSZT világszínvonalú Informatika Történeti Kiállítását (http://ajovomultja.hu) is megtekinteni: az állandó kiállítás eddig is a kiemelkedő magyar informatikusok között mutatta be Kovács Mihályt, november 10-től pedig a Tücsök és a Műegér is a róla szóló bemutatót gazdagítja.

Piarista Rend Magyar Tartománya – Neumann János Számítógép-tudományi Társaság