Levéltárba kerültek a kecskeméti piarista gimnázium iratai

A nyár során, 2020. július 28-án elszállításra kerültek a kecskeméti piarista gimnázium igazgató irodájából az eddig ott őrzött iratok, köztük elsősorban az 1737-től 1948-ig terjedő gimnáziumi anyakönyvek. Az iratátadás első fázisa tavaly novemberben történt, akkor azonban csak a négy legrégebbi anyakönyvi kötetre és néhány egyéb régi kötetre került sor. Most további 92 kötet, valamint az érettségi anyakönyvek, a tanári értekezletek jegyőkönyvei, és a gimnáziumi iroda 1950 utáni vegyes iratai is Budapestre, a Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltárába utaztak.

A kecskeméti gimnázium az ország második legrégebbi, (az 1948-1950. évek kivételével) folyamatosan működő egyházi iskolája. Mint ilyen, iratai alapítása óta az intézményben maradtak. Az 1970-es években Lukács László igazgató megbízásából Perczel Dénes építész úgy tervezte meg az igazgatói iroda berendezését, hogy a legfontosabb anyakönyvi kötetek az íróasztal mögötti üveges szekrény díszei legyenek. Most küszöbön áll az iroda átalakítása, ami szükségessé tette, hogy az iratok onnét védett levéltári raktárba költözzenek. Terveink szerint az anyakönyveket fokozatosan digitalizáljuk, és első részüket már idén közzé teszük e-kutatási szolgáltatásunk részeként.

Az iratanyag a magyar rendtartomány legrégebbi „iratkintlevősége" volt, hiszen az elmúlt évtizedek során a ma is működő intézmények 1950 előtti iratanyaga – különböző úton – bekerült a budapesti gyűjtőlevéltárba. (Ez alól kivételt képeznek az 1948-ban államosított piarista iskolák, amelyek iratai az 1960-as években a megyei állami levéltárakba kerültek és ma is ott hozzáférhetők.) Az 1950-nél fiatalabb gimnáziumi iratok – ez elsősorban az akkor újraindult budapesti és kecskeméti piarista gimnáziumokra vonatkozik  – továbbra is a gimnáziumok kezelésében vannak. Az egyes piarista gimnáziumok anyakönyveinek (diáknévsorainak) lelőhelyét lásd honlapunkon.