Lezárult az államosított piarista levéltárak visszaadása

Az elmúlt héten, 2014. május 15-én a sátoraljaújhelyi piarista rendház több, mint 3 folyóméternyi levéltári anyaga ismét a rend birtokába került, és azt a hivatalos átadás után Koltai András levéltáros budapestre szállította. Ezzel véget ért az a több, mint egy évig tartó folyamat, melynek során az 1950-ben államosított piarista rendházak levéltári anyagai visszakerültek eredeti tulajdonosukhoz, a Piarista Rend Magyar Tartományához.

A Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára 2013. március 1-én kérte a Magyar Nemzeti Levéltárat, hogy az állami levéltári szervezethez tartozó megyei levéltárakból átvehesse az egykori piarista rendházak iratait. Ezek úgy kerültek az illetékes megyei levéltárakba, hogy a rendházak 1950. évi erőszakos fölszámolása után „gazdátlanná” váltak. Ugyanakkor a rend azt is jelezte, hogy 1948-ban államosított gimnáziumainak régi levéltári anyagát azok helyi jelentősége miatt nem kívánja átvenni.

Mikó Zsuzsanna, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatója március 13-án engedélyezte az iratok átvételet, így a megfelelő átadási-átvételi szerződések megkötése, és azok minisztériumi jóváhagyása után az iratádásokra 2013 őszétől került sor. A szegedi rendház iratainak átadása és elszállítása (Szegedről) 2013. augusztus 28-án, a magyaróvári rendházé (Magyaróvárról) november 8-án, a nagykanizsai rendházé (Zalaegerszegről) november 14-én, a tatai rendházé (Esztergomból) pedig  december 20-án történt meg. A sort végül Sátoraljaújhely zárta, ahol 2014. május 15-én Oláh Tamás, a Magyar Nemzeti Levéltár sátoraljaújhelyi fióklevéltárának vezetője átadta Koltai Andrásnak a sátoraljaújhelyi piarista rendház iratanyagát. Az utoljára átadott levéltári anyag különlegessége, hogy megtalálhatók benne az egykori, 1918-ban megszűnt podolini piarista gimnázium iratai is, amelyek a gimnázium működésének utolsó éveiben keletkeztek, és Szepesi Bódig, az utolsó piarista igazgató vitte őket magával Újhelyre.

Az átadott levéltári fondok egyesítésre kerülnek a piarista levéltárban őrzött, hasonló eredetű iratokkal. Az átrendezett fondok jegyzékei hamarosan hozzáférhetők lesznek a Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára honlapján (archivum.piarista.hu).

Koltai András
levéltáros