Online kutatható a kecskeméti gimnáziumi anyakönyvek teljes sorozata

Mostantól a matricula.hu felületén, a magyarországi egyházi levéltárak közös e-kutatási platformján teljes egészében elérhető a kecskeméti piarista gimnázium anyakönyveinek és érettségi törzskönyveinek sorozata a 18. század első felétől 1948-ig.

A kecskeméti anyakönyvi bejegyzések sorát ma az 1736/37. tanévtől kezdve jó 210 éven át, egészen 1947/48-ig, a gimnázium államosításáig szinte hiánytalanul olvashatjuk. Az iskolába ugyan 1715-ben iratkoztak be az első diákok, de az első évtizedeket tartalmazó kötet, valamint az 1942/43. és az 1943/44. évi anyakönyvek valamikor a 20. század közepén – jó eséllyel 1944-ben, a rendház kényszerű kiürítése idején – elvesztek. Az érettségi anyakönyvek sorozatát nem tizedelték meg a történelem viharai, 1863-tól, a gimnáziumban rendezett első érettségi vizsgától kezdve 1948-ig minden kötet fennmaradt.

Az iratsorozat 2020-ban került a gimnázium igazgatói irodájából levéltárunkba, a digitális felvételek nagyobb része ezután pályázati együttműködés keretében a Győri Egyházmegyei Levéltár műhelyében készült, kisebb része pedig nálunk. A fotók egy része már 2022 óta elérhető volt az e-kutatásban, a még hiányzó kötetek feltöltésével pedig most már minden, Kecskemétről elhozott kötet böngészhető online is.

A rendtartományi levéltárban egyébként a kecskeméti mellett csak a budapesti gimnázium anyakönyvei találhatók meg hiánytalanul, ami annak köszönhető, hogy a rend e két iskoláját kapta vissza 1950-ben a kommunista államhatalomtól. Ezért ezeknek az iskoláknak a régi iratanyaga is a rend kezén maradt, míg a többi volt piarista gimnázium iratait a következő évtizedek során valamikor – kevés kivétellel – az illetékes megyei levéltárba szállították, és ezeket a rend nem kérte vissza ott sem, ahol egyébként a rendszerváltás után a rendházat és az iskolát újraalapították. Levéltárunk így a magyar rendtartomány összes többi volt és jelenlegi gimnáziumának anyakönyvsorozatából legfeljebb egy-egy, változatos utakon idekerült töredéket őriz.

Elmondhatjuk tehát, hogy két teljes iskolaianyakönyv-sorozatunk egyikének digitális közzétételével elkészültünk. A töredék sorozatok többsége is elérhető már, a budapesti sorozat egyelőre 1868-ig, így reméljük, hogy nemsokára sikerül a teljes anyakönyvi állományunkat megjelenítenünk az e-kutatásban. A munka állásáról és a nem nálunk lévő anyakönyvek elérhetőségéről a közelmúltban kiegészített adattárunkban is lehet tájékozódni.

Végül szeretnénk köszönetet mondani a segítségért a győri kollégáknak, az előkészítésben közreműködő közösségi szolgálatos budapesti diákoknak és a matricula.hu-t kezelő Koprivanacz Lászlónak.