Piarista tematikus adásnap

2021. március 7-én, a magyar piarista rendtartomány felállításának háromszázadik évfordulója alkalmából tematikus adásnapot tart a Mária Rádió. A nap során elhangzó műsorok a jeles évfordulót ünneplő szerzeteseket, munkatársakat és öregdiákokat szólaltatnak meg.

A piarista adásnap műsorrendje

(A részletes műsort lásd: https://www.mariaradio.hu/musornaptar/2021/3/07)

07:05-08:20 Napindító: Hálaadás a piarista közösségért a jubileumi évben

  • Dr. Erdő Péter, bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek (a budapesti Piarista Gimnázium öregdiákja)
  •  Felföldi László, pécsi megyéspüspök (a kecskeméti Piarista Iskola öregdiákja)
  •  Dr. Kerényi Lajos, piarista (a tatai piarista iskola öregdiákja)
  •  Böszörményi Géza piarista, a nagykanizsai piarista iskola igazgatója (a budapesti Piarista Gimnázium öregdiákja)
  •  Jusztinné Nedelkovics Aliz, a szegedi Dugonics András Piarista Gimnázium igazgatója, a piarista testvériség tagja
  •  Strommer Pál, a Magyar Piarista Diákszövetség elnöke, a piarista testvériség tagja (a budapesti Piarista Gimnázium öregdiákja)

09:00-09:25 A magyar piarista rendtartomány története – Koltai András a Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára levéltárosa

10:35-11:25 A piarista küldetés ma – Czeglédi Zsolt SchP, iskolákért felelős tartományi asszisztens és Szabó László SchP, szegényekkel való törődésért és a világiak részvételéért felelős tartományi asszisztens

17:35-17:55 A piarista lelkiség – Molnár Lehel SchP, a hivatáskultúráért és a hivatásgondozásért felelős tartományi megbízott és Szabó Dániel, a budapesti Piarista Gimnázium óraadó tanára, a Kalazancius Mozgalom budapesti koordinátora