Szelíd iskolai és szerzetesi szórakozások

Mivel farsangi idő van, 2020. február 4-én Madocsai Bea, a katolikus.tv (EWTN) „Délelőtt” című műsorában a szerzetesi élet vidám oldaláról beszélgetett Koltai Andrással, a Piarista Rend Magyar Tartománya levéltárosával. Szó esett anekdotákról, rekreációról, a bencés Valentin Rathgeber és a piarista Schreier Norbert kolostori asztali zenéléséről, farsangsiratókól, szárított halról és tubákról.

Ugyanebben a műsorban, ugyanabból az alkalomból 2020. február 3-án Medgyesy S. Norbert, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára, a Boldog Özséb Színtársulat vezetője beszélt a Balázs-járásról, Gergely-járásról, ostyahordásról, betlehemezésről, és egyéb értékes, összművészeti iskolai, deákos népszokásokról, amelyekben egyszerre volt jelen a játék és imádság. Fölidézte a kivételes értéket képviselő csíksomlyói misztériumjátékokat, amelyek ma is példát adnak arra, hogyan lehet a színpadon keresztül élményszerűen hittant tanítani.