Szellemek, démonok szerzetesek

A Magyar Ferences Könyvtár és Levéltár, a Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Könyvtára és Levéltára és a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartomány Könyvtára és Levéltára ismét megrendezik a budapesti szerzetesi gyűjteményi napot.

Időpont: 2016. szeptember 16., péntek délután 16 órától
Helyszín: a budai ferences rendház refektóriuma (1024 Budapest, Margit körút 23., bejárat a templom melletti kolostori kapunál, az udvaron keresztül)
Program

Szellemek, démonok, szerzetesek: Előadások szerzetesek és a túlvilág harmadik típusú találkozásairól

  • 16:00 A megjelenteket köszöntötte Varga Kapisztrán OFM budai házfőnök és Fáy Zoltán könyvtáros (Magyar Ferences Könyvtár)
  • 16:10 Dénesi Tamás: Szellemjárás Pozsonyban az 1640-es években [hangfelvétel: SoundCloud]
  • 16:30 Koltai András: Purgatórium Privigyén (Szellemjárás egy piarista rendházban, 1696) [hangfelvétel: SoundCloud]

A privigyei piarista rendház lakóit 1696 tavaszán két héten át egy szellem tartotta izgalomban, aki végül április 10-én, hajnaltájban Herchel József (Joseph a S. Gabriele) testvér előtt megnyilatkozott, miszerint ő az elhunyt és a tisztítótűzben szenvedő Kada István erdélyi püspök szelleme. Jelet is hagyott: beleégette tenyerét az asztalon fekvő cseh nyelvű posztiláskönyvbe. Hasonló, kendőre vagy könyvre „égetett kezek” máshol is fönnmaradtak Közép-Európa katolikus vidékein, és a kortársak számára materializált módon igyekeztek bizonyítani a tisztítózűz létezését.

  • 16:50 Tengely Adrienn: A szórakozott ima büntetése avagy egy francia apácaszellem Pécsett (1873) [hangfelvétel: SoundCloud]

A pécsi Notre Dame rendház historia domusának 1919-es bejegyzései között szerepel egy mintegy fél évszázaddal korábbi történet, mely szerint 1873-ban a rend egyik növendékének megjelent egy nemrég elhunyt francia apáca szelleme, imádságát kérve purgatóriumi büntetése leszállításáért. Az imák és misék hatására ez meg is történt, amiért cserébe a szellem megjósolta a magyar történelem elkövetkező szörnyű eseményeit.

  • 17:10 szünet
  • 17:30 Bárth Dániel: Egy horvát ferences a megszálló démonok hálójában (Zombor, 1766-1769) [hangfelvétel: SoundCloud]

Rochus Szmendrovich horvát ferences zombori működésének három esztendeje a kalocsai érseki konzisztóriummal és a saját rendi feletteseivel történt összeütközés jegyében telt az általa szabálytalanul végzett exorcizmusok kapcsán. Az előadás a démoni megszálllottság zombori megnyilvánulásaira, az egyházi demonológiai gondolkodás alakváltozataira és az ördögűzés alternatív eszköztárának bemutatására koncentrál, a középpontba állított ferences szerzetes saját levelein keresztül (a szerző kiadás alatt álló monográfiája alapján).

  • 17:50 Medgyesy S. Norbert: Ördögfigurák a csíksomlyói színjátékokban a 17-18. században [hangfelvétel: SoundCloud]

A konferencia közben kamarakiállítás tekinthető meg a szellemjárások emlékét őrző könyvekből és kéziratokból.

A Budapesti szerzetesi gyűjteményi nap a rendtörténeti témák népszerűsítésére szolgáló rendezvény. A rendezők tehát minden érdeklődőt szeretettel várnak!

Letöltések:

Lásd még: