Tatán állították ki Felix Ivo Leicher Kalazanci Szent Józsefet ábrázoló festményét

A 2015. évi Tatai Barokk Fesztivál alkalmából a helyi Kuny Domokos Múzeum olyan kiállítást rendezett, amelynek középpontjában egyetlen festmény áll: Felix Ivo Leicher 1767-ben festett műve, amely a Szűz Máriához imádkozó Kalazanci Szent Józsefet ábrázolja magyar ruhás gyerekekkel.

A kivételes szépségű alkotást egy tatai kovácsmester, Schuperger Károly rendelte meg a tatai piaristák számára. A rendházi krónika szerint az akkori legfelső osztály termében helyezték el, a tanári katedra fölött, hogy méltón ékesítsék vele a termet, és a szent rendalapító pártfogását kérjék az ifjúság számára. A művész maga is piarista diák volt, és ezekben az években több képet is festett a frissen szentté avatott Kalazanci Szent Józsefről. A tatai kép azonban kiemelkedik ezek közül. A szent, a Szűzanya, az őrangyal és a gyerekek finoman megfestett mozdulatai, a belsőséges megvilágítás és színek valóban közös imára hívnak. Nem csoda, hogy évtizedek óta a Budapesten, a Magyar Nemzeti Galéria állandó kiállításán látható, a Kuny Domokos Múzeum állandó letétjeként. A „Kép a katedra fölött: Kalazanci Szent József magyar ifjakkal” címet viselő kiállítás megnyitására (amely egyben a Tatai Barokk Fesztivál megnyitója is volt) 2015. augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján került sor. Michl József polgármester köszöntője után Koltai András, a Piarista rend Magyar Tartomány Központi Levéltárának vezetője beszélt Kalazanciusról, az általa képviselt karizma és hivatás magyarországi elterjedéséről, és a szent ábrázolásának hagyományáról. A kiállítás egyben emlékezés is a piaristák tatai megtelepedésének 250. évfordulójára, amely idén ősszel ünneplünk. A néhány hónapra Tatára visszaérkezett kép mellé Kövesdi Mónika művészettörténész készített érdekes magyarázó tablókat, bemutatva a tatai piaristák műveltségét, a művészt, a festmény jelentését és párhuzamait.

Hivatkozások