A Piarista 300 éve Szegeden

szerk. Károlyi Attila, írták Angyal Lászó, Borbás Péter, Jusztin István, Jusztinné Nedelkovics Aliz, Károlyi Attila, Koltai András, Mészáros Ferenc, Szekér Barnabás, Zsova Tamás
Dugonics András Piarista Gimnázium–Piarista Rend Magyar Tartománya, Szeged, 2022.

A Magyar Levéltárosok Egyesülete az ismeretterjesztő művek kategóriájában „Az év levéltári kiadványa 2022” díjban részesítette.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2022-es „Év Könyve” díjban részesítette a 94. Ünnepi Könyvhét (2023. június) alkalmából.

Könyvbemutató: Szeged, Városháza díszterme, 2022. október 14. (péntek) 17 órától (meghívó)

Könyvbemutató videó: YouTube/Szegedi Piarista Iskola

A szegedi piarista gimnázium 300 éves történetét, melyet (1948 és 1991 között) a kényszerű cezúra szakított meg, a kötet sokfelé tekintve mutatja be, ezért több rétegű alkotás: várostörténetbe ágyazott iskolatörténet, történeti olvasókönyv és tudományos ismeretterjesztő írás együttese.

Megjelenik benne a várostörténet, főképp a szegedi belvárosé, ahol az iskola épületei álltak, az épületek története, az oktatás és nevelés korszakok szerinti sajátosságai, tanári emlékek, és az, hogy az iskola hogyan közvetíti a magas kultúrát a diákok és a város mindenkori lakossága számára.

A jó olvasókönyveknek és ismeretterjesztő írásoknak jellemzője az addig ismeretlen források és adatok beemelése a szövegbe. Jelen esetben elsősorban a Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára ad lehetőséget új, alig ismert adatok és részletek bemutatására. Ilyen szempontból a legtöbb újdonság a szerzetesrendek felszámolásának idejéből, az 1945 és 1950 közötti évekből és az iskola 1990 utáni újjászervezéséről jön elő. Mindezt erősíti a rendkívül színes képanyag.

A több szerző közös munkájával készült kötet stílusa hibátlan, olvasmányossága külön kiemelendő. Képek és szöveg nagyszerűen egészítik ki egymást, így színes olvasmánya lesz azoknak, akik jó szívvel és érdeklődéssel kézbe veszik.

Blazovich László