A piarista rend korai éveiről

Sántha György SchP
ford. Albert István SchP, s. a. rend. Koltai András és Szekér Barnabás
Piarista Rend Magyar Tartománya, Budapest, 2023
(Piarista könyvek, 3).


Milyen „eredeti bűnben” szenvedett a Kegyes Iskolák egyesülése az Isten Anyja Kongregációval, és miért váltak szét egymástól? Hogyan jutott a San Pantaleo anyaház a piarista rend birtokába? Miért került sor a Kegyes Iskolák Rendjének lefokozására? Minek volt köszönhető Kalazanci József szenttéavatása?

Ilyesféle kérdésekre adnak választ Sántha György (1917–1975) piarista tanulmányai. Élete jelentős részét Rómában töltötte, ahová 1948-ban érkezett Tomek Vince piarista generális hívására. Kezdetben a rendi növendékek latin és görög tanáraként működött, majd 1958-tól generálisi asszisztens lett, miközben a piarista rend korai (17-18. századi) múltjának legjobb ismerőjévé képezte magát.  lett. Munkásságát, latinul, olaszul és spanyolul publikált tanulmányait Magyarországon kevesen ismerték.

Kötetünk, Sántha György első magyar nyelvű rendtörténeti könyve tehát hét fontos tanulmányát tartalmazza, amelyek a rendalapító Kalazanci Szent Józsefre és a piarista rend első évtizedeire vonatkoznak. A témák, amelyeket körüljárnak, időben a rend első pápai jóváhagyásától (1617) a rendalapító szentté avatásáig (1767) nyúlnak, forrásaikat pedig elsősorban a rendi központi levéltár és a szentszéki levéltárak anyagai adják. Sántha írásai nemcsak újszerű következtetéseket fogalmaztak meg, hanem részletgazdag és olvasmányos módon engednek bepillantást a piarista rend és az azt körülvevő itáliai, sőt közép-európai társadalom 17. századi viszonyaiba.

A szövegek eredetileg 1959 és 1967 között jelentek meg latinul az Ephemerides Calasanctianae című rendi folyóiratban, 1976-ban pedig spanyolul a Claudio Vilá Palá által összeállított tanulmánykötetben (Ensayos críticos sobre S. José de Calasanz y las Escuelas Pías). Magyarra Albert István nyugalmazott tartományfőnök fordította le őket 1980 és 1985 közötti római tartózkodása idején. Ezt a kéziratos fordítást Nemes György és Tőzsér Endre vitték gépbe, majd a kötetté szerkesztés munkáját a Piarista Rend Magyar Tartománya levéltárosai, Koltai András és Szekér Barnabás fejezték be. Ennek során az eredetileg olasz és latin nyelven idézett források szövegét Babics-Villata Zsófia fordította magyarra, kiteljesítve Albert István szándékát, aki „tudván azt, hogy latinul kevesen szánják rá magukat azok elolvasására”, fordításával akart „némi segítséget nyújtani azoknak, akiket érdekel rendünk története”.

Ismertetések

  • Fodor György, A piarista rend kezdeti történetének kevéssé ismert fejezetei, in RomKat.ro, 2023. október 27.

Tartalom

  • A Kegyes Iskolák Páli Kongregációjának keletkezésére vonatkozó források
  • A Kegyes Iskolák Rendjének alapítása: Az Ad ea per quae kezdetű bréve előtörténete
  • A San Pantaleo rendház: A piarista rend anyaházának története néhány forrás fényében
  • Apostoli vizitáció a San Pantaleóban (1625)
  • A Hitterjesztési Kongregáció és a Kegyes Iskolák kapcsolata 1644 és 1648 között
  • Hogyan került sor a Kegyes Iskolák Rendjének lefokozására 1646-ban?
  • Kalazancius szentté avatása