Catalogus religiosorum Provinciae Hungariae Ordinis Scholarum Piarum

A magyar piarista rendtartomány történeti névtára 1666-1997

Léh István adatgyűjtését s. a. rend. Koltai András
bev. Jelenits István, függ. Balanyi György
Budapest, 1998
(METEM Könyvek, 21)

Léh István (1890-1983) piarista több mint ötven évig volt a novíciusok elöljárója Vácon és Budapesten, és emellett évtizedekig dolgozott a magyar piaristák történeti névtárának összeállításán. A rendtartomány levéltárából (familiákból, rullákból, suffragiumokból) gyűjtött adatokat öt darab, fióknyi dobozt megtöltő cédulakatalógusban rögzítette. Gyűjteményéből 1990-ben számítógépes adatbázis, 1998-ban pedig nyomtatott kötet készült, amely a Magyarországon valaha élt piarista szerzetesek legfontosabb életrazi adatait (születés, szerzetesi fogadalmak, halálozás, működésük évenkénti bontásban) taralmazza a kezdetektől napjainkig.

A kötet mutatóiból az egyes piaristák kikereshetők szerzetesi nevük (a 18. század közepéig kizárólag ezt használták), a rendbe belépési idejük és rendtartományuk szerint szerint is. (Az első magyarországi piaristák ugyanis a lengyel és német provinciákból érkeztek, a 20. század politikai változásai nyomán pedig sokan az új, szlovákiai és a a romániai rendtartományok tagjai lettek.) A kötet függelékében megtalálható a rendtartomány Balanyi György által írt rövid, latin nyelvű története, a rendházak, provinciálisok, piarista püspökök és akadémikusok jegyzéke.

Az elektronikus kiadás számára a kötetet 2020-ban a szerkesztő újratördelte, így az formájában kevéssé eltér az eredeti, nyomtatott kiadástól. Ugyanakkor javította a sajtóhibákat, az alfabetikus besorolási hibákat, és pótolt egyes nyilvánvaló hiányokat is.