Hitre, tudásra (II)

A piaristák és a magyar művelődés: Kiállítási katalógus, II. kötet

szerkesztette Koltai András; társszerkesztők Borbás Péter, Szekér Barnabás, Rákossy Anna
Piarista Rend Magyar Tartománya, Budapest, 2019

A Budapesti történeti Múzeumban 2017. november 15. és 2018. február 28. között látható kiállítás katalógusának  két gazdagon illusztrált kötete összesen 32 tanulmányt tartalmaz a piarista rend magyarországi történetéről. A második kötetben többek között a piarista muzeális gyűjtemények történetéről, a rend művészetéről, zenéjéről, Kodály Zoltánról, Sík Sándorról, az önképzőkörökről, színjátszásról, cserkészetről, vitorlázásról, piarista humorról és a pesti piarista házakról ovashatók tanulmányok.

Mindehhez több, mint 400 illusztrált leírás kapcsolódik a kiállításon bemutatott tárgyak részletes leírásával, többek között ereklyékről, kitüntetésekről, órákról, pipákról, kódexekről, ex libris-ekről, étkészletekről, boroscímkékről, építészeti tervrajzokról, bábokról, színlapokról, cserkészemlékekről, makettekről és karikatúrákról.

„Az eddigi legteljesebb módon nyílik lehetőségünk megismerni e több évszázados múlt, a Piarista Rend magyarországi történetének tárgyi emlékeit. Idegenvezetést kapunk a rend életének sokszínű, izgalmas világába: megjelennek előttünk a diákok közt sürgő-forgó, oktató tanárok, a hitéletben való elmélyedést segítő atyák, közösségben Istennek szentelt szerzetesek, a természet világát feltáró tudósok, a szépséget sokféleképpen közénk idéző művészek, kíváncsi világjárók – s mindezek közben az emberek, akik egyek voltak közülünk, személyes és közösségi kereséseikkel, nagyságukkal és gyengeségeikkel együtt.” (Labancz Zsolt tartományfőnök bevezetőjéből)

 

Lásd még

Fejezetek és tanulmányok

 1. Rajzterem (Műgyűjtés, festészet, rajz)
  • A magyar piarista gyűjtők és gyűjtemények rövid története / Borbás Péter, 13–32
  • Piaristák a polgári építészetről / Tóth Áron, 33–44
 2. Kórus (Ének és zene)
  • A piarista ének- és zeneoktatás Kalazanci Szent József korában / Sántha György SchP, ford. Szántó Judit, szerk. Koltai András, 85–92
  • Kodály Zoltán és a piaristák (1951–1967) / Maklári Lajos SchP–Papp László SchP, szerk. Koltai András, Szekér Barnabás, 93–106
 3. Íróasztal (Költészet és irodalom)
  • A magyar piaristák latin költészete a 19. században / Friedreich Endre SchP, 133–142
  • Gyökerek, törzs, ágak, levelek: Sík Sándorról / Rónay László, 143–154
  • Mozaikok a budapesti piarista gimnázium önképzőkörének történetéből /Maczák Ibolya, 155–162
 4. Rendházon kívül (Közéleti szerepvállalás)
  • Erdősi Imre, a „branyiszkói hős” / Zakar Péter, 201–208
  • Tomek Vince és a magyarországi szlovák egyesületek / Sztakovics Erika, 209–216
 5. Rendház (Szerzetesi élet)
 6. Színház (Színjátszás)
  • Színjátszás a magyarországi piarista iskolákban a 17–18. században / Medgyesy S. Norbert, 355–363
 7. Csónakház (Cserkészet és víziélet)
  • A budapesti piarista cserkészcsapat első évei (1913–1919) / Koltai András, 373–394
  • Piarista diákok a Balatonon / Kovács Mihály SchP, 395–412
 8. Társalgó (Humor)
  • A piarista humor: Helyszínek és műfajok / Koltai András, 447–462
 9. Tervtár (Építészet)
  • A piarista templomok építészete Magyarországon a 17–18. században / Bara Júlia, 483–494
  • Hültl Dezső, a piarista rend építésze / Karácsony Rita, 495–508
 10. Piarista utca (A pesti piarista házak)
  • A pesti piarista épületegyüttes története (1717–1913) / Farbaky Péter–Koltai András, 559–586

Kapható

Mintaoldalak

Csatolmány Size
hitre_tudasra_katalogus_i_mint2.pdf (1.41 MB) 1.41 MB
hitre_tudasra_katalogus_ii_mint2.pdf (802.04 KB) 802.04 KB
Címkék