1. Templom (Kalazanci Szt. József, a rendalapító) / Church (St. Joseph Calasanz, the founder)

A pesti piarista kápolna és sok más piarista templom védőszentje, a piarista rend alapítója, Kalazanci Szt. József (José de Calasanz, 1557–1648) az oltárképeken angyalok és iskolásfiúk társaságában látható. Spanyol pap volt, aki 1597-ben Rómában ingyenes iskolát nyitott szegény fiúk számára. Ennek fönntartására létrehozta a Kegyes Iskolák rendjét, a piarista rendet. A tanítók közösségét a pápák 1617-től szerzetesi kongregációként, majd 1621-től szerzetesrendként ismerték el. Hamarosan Rómán kívül, Itáliában és Közép-Európában is alapítottak iskolákat. A terjeszkedés a római inkvizíció (Szent Officium) durva beavatkozásához vezetett. A hivatal 1643-ban Józsefet elmozdította a rend éléről, és 1646-ban megszüntette a rendet. Ő hitt az intézmény megmaradásában. Nem érhette meg, hogy a Kegyes Iskolákat XV. Gergely pápa 1669-ben ismét szerzetesrenddé nyilvánította. Kalazanci Szt. Józsefet a rómaiak már halálakor szentként tisztelték. Az Egyház 1748-ban boldoggá, majd 1767-ben szentté avatta.

 

The patron saint of the Piarist chapel in Pest and of many other Piarist churches, the founder of the Piarist order is St. Joseph Calasanz (1557–1648), who is shown on the altars in the company of angels and schoolchildren. He was a Spanish priest who opened a free public school in Rome in 1597 for poor boys. In order to be able to run it, he created the Order of the Pious Schools, the Piarist Order. The community of teachers was acknowledged by the popes as a religious congregation from 1617 and as a religious order from 1621. Soon they founded schools outside Rome, in Italy and also in Central Europe. The expansion led to an aggressive intervention of the Roman Inquisition (Holy Office). The Office moved Joseph from the leadership and abolished the Order in 1646. Calasanz believed in the survival of the institution. He passed away however before the Pious Schools were declared again a religious order by Pope Gregory XV in 1669. The Romans venerated Joseph Calasanz already as a saint at the time of his death. The Holy Roman Church beatified him in 1748 and canonized him in 1767.

[következő]