13. Színpad (Színház) / Stage (Theatre)

A színpad (theatrum) ugyanúgy szervesen hozzátartozott a barokk kori piarista iskolaépületekhez, mint ahogy a színjátszás is az oktatás szerves része volt. A piarista iskolákban évente többször is színpadra léptek a fiúk. Az előadott darabok témarendje nagyon színes, a misztériumjátékoktól, a didaktikus történeteken keresztül a történelmi drámákig és farsangi komédiákig terjed. A Ratio Educationis után az iskolai színpad szerepe megváltozott, de a diákok műkedvelő, többnyire vidám előadásai ezután is részei maradtak az iskolai életnek.

 

The stage (theatrum) was an integral part of the Piarist schools in the Baroque era, just as acting was an integral part of education. At the Piarist grammar schools the boys stepped onto stage several times a year. The themes of the plays performed were varied: ranging from mystery plays and didactic stories to historical dramas and carnival comedies. After Ratio Educationis, the role of the school stage changed, but students’ amateur, mostly cheerful performances still remained part of the school life.

[előző] [következő]

Iskolai színjátékokról készült fényképek, 1903–1987