17. Piarista utca (A pesti piarista házak) / Piarist street (The houses of the Piarists in Pest)

Pest első gimnáziumát a városi tanács alapította, hogy iskolás fiaiknak ne kelljen naponta átkelniük a Dunán a budai jezsuitákhoz. A fölajánlott szerény összeget a piaristák azért fogadták el, mert úgy látták, hogy a város nagy jövő előtt áll. A gimnázium az 1870-es évektől valóban Magyarország „tudáselitjének” első számú helyévé vált.

A régi piarista házcsoport a 20. század elején Atlantiszként süllyedt el a nagyvárosi építkezés hullámai között. Az új piarista székház 1913 és 1917 között Hültl Dezső (1870–1946) terve szerint épült föl. Falai között pezsgő élet folyt: önképzőkör, cserkészcsapat, szakkörök. A kommunista diktatúra 1948-ban államosította, 1950-ben visszaadta az iskolát, majd 1953-ban a józsefvárosi Mikszáth Kálmán térre költöztette. A tanári kar viszont a rend legjobbjaiból állt össze, így az iskola szellemi menedékhely és inspiráló tudományos műhely maradt.

A budapesti Piarista Gimnázium 1995 óta hatosztályos fiúgimnáziumként működik. 2011-ben visszaköltözött korábbi épületébe, amely Golda János terve szerint kapott új arculatot a belváros szívében.

 

The first grammar school in Pest was founded by the city council so that schoolboys would not have to cross the Danube daily to the Jesuits in Buda. The modest fee was accepted by the Piarists because they thought that the city has a great future. The grammar school really converted into the primary place for the “knowledge elite” of Hungary from the 1870s.

The old Piarist block of houses sank like Atlantis, during the building waves of the metropolis. The new Piarist centre was built between 1913 and 1917 according to the plans of Dezső Hültl (1840–1946). Between its walls there were milling crowds: literary societies, scout groups and sport clubs. The Communist dictatorship nationalized the school in 1948, gave back to the Piarists in 1950, and moved it to the Mikszáth Kálmán Square in 1953. However, the prominent staff kept it as a spiritual shelter and an inspiring scientific workshop.

Since 1995 it has been operating as a boys’ school of six grades. In 2011 it returned to its former building, which received a new image according to the plans of János Golda in the heart of the downtown.

[előző]

A budapesti piarista épületek rajzokon és fényképeken, 1838–2007