5. Történelmi tár (Régészet és történetírás) / Historical collection (Archaeology and historiography)

Az első piaristák szívesen hasonlították magukat az „utolsó óra munkásaihoz”, akik Jézus példabeszédében ugyanannyi bért kaptak, mint azok, akik régebben dolgoztak (Mt 20). Úgy érezték, hogy bár rendjük csak rövid múltra tekint vissza, fontos, megörökítésre méltó munkát végez. A rend magyarországi múltjának tudományos feldolgozása a magyar nyelvű történettudománnyal párhuzamosan, az 1860-as években kezdődött. Csaplár Benedek (1821–1906) és Friedreich Endre (1878–1952) rendtörténeti munkássága után 1943-ban Balanyi György (1886–1963) írta meg az első, máig meghatározó összefoglaló könyvet.

A négy ókori birodalom és a kereszténység története minden iskola tanrendjének része volt, azonban a történelem tudományának mélyebb művelését a piaristák a 18. század közepén kezdték meg. Koppi Károly (1744–1801), Bolla Márton (1751–1831) és Spányik Glicér (1782–1850), tankönyvei sok kiadást értek meg. A szemléltető tanításhoz Vácott és más gimnáziumokban is komoly numizmatikai és régészeti gyűjteményt alakítottak ki.

 

The first Piarists liked comparing themselves to the “workers of the last hour” who, in the parable of Jesus, got the same wages as those who had been working earlier (Mt 20). They felt that although their order only had a short history they were doing an important job, worthy of record. The scholarly evaluation of the history of the Order in Hungarian began parallel with the science of history in Hungarian language, i. e. from the 1860s. Following the extensive works by Benedek Csaplár (1821–1906) and Endre Friedreich (1878–1952), György Balanyi (1886–1963) wrote the first comprehensive and still determinant monography.

The history of the four Ancient Empires and Christianity was part of the curriculum in every school. However, the deeper cultivation of the science of history started the Piarists from the middle of the 18th century. The textbooks of Károly Koppi (1744–1801), Márton Bolla (1751–1831) and Glicér Spányik (1782–1850) appeared in many editions. For the illustrative teaching serious numismatic and archaeological collections were created in Vác and in other schools.

[előző] [következő]

A Piarista Múzeum numizmatikai gyűjteményének válogatott darabjai