8. Rajzterem (Műgyűjtés, festészet, rajz) / Drawing room (Art collection, painting, drawing)

Az elemi iskolák mellett fölállított rajziskolákban több magyar piarista is új feladatot talált magának a 18. század végén. Az elsőt Pozsonyban 1775-től Weisz Lipót (1748–1801), a nagyváradit és a győrit Révai Miklós (1750–1807), a kassait Simai Kristóf (1744–1833), a szegedit Illyés Ágoston (1770–1849) szervezte meg. Utóbbiban tanított Stech Alajos (1813–1887) is, aki önmagát „papnak, tanítónak és festésznek” tartotta. Stech és több más piarista kisebb műgyűjteménnyel is rendelkezett. Később a magyar piaristák Vácott hoztak létre múzeumot, amely beleolvadt az 1917-ben alapított budapesti Piarista Múzeumba.

A gimnáziumokban a rajz az 1860-as években lépett a tantárgyak közé. Szerzetesnövendékek azonban a felsőbb fokú művészeti képzésben nem vehettek részt, így a rend kiváló civil művésztanárokat alkalmazott, olyanokat, mint Fellegi Alajos (Temesvár, Rózsahegy), Huszka József, Huber István (Budapest), Dobroszláv Lajos (Tata), Bánszki Tamás (Debrecen) vagy Dorogi Imre (Szeged), akik a piarista templomok és rendházak számára is festettek.

 

 

Quite a few Hungarian Piarists found a new task for themselves in drawing schools, erected besides the national (elementary) schools at the end of the 18th Century. The first in Pressburg was organized by Leopold Weisz (1748–1801) from 1775. Miklós Révai (1750–1807) did the same in Várad and Győr, Kristóf Simai (1744–1833) in Kaschau and Ágoston Illyés (1770–1849) in Szeged. Alajos Stech (1813–1887) taught in the latter one. He considered himself “a priest, a teacher and a painter”. Stech and other Piarists disposed of smaller collections of artefacts. Later Hungarian Piarists created a museum in Vác which was merged into the Piarist Museum founded in 1917.

At the secondary schools, art was introduced from the 1860s. Clerics, however, could not take part in higher art education and therefore the Order employed such excellent civilian art teachers as Alajos Fellegi (Timisoara, Rózsahegy), József Huszka, István Huber (Budapest) or Lajos Dobroszláv (Tata), Tamás Bánszki (Debrecen) or Imre Dorogi (Szeged), who also painted for the Piarist churches and houses.

[előző] [következő]

Piarista iskolák diákjainak rajzai, 1770 körül–1808