Diáknévsorok: Buda (1832–1851)

A budai jezsuita gimnáziumot, amelyben rend 1773. évi megszüntetése után világi tanárok tanítottak, a Helytartótanács fölkérésére 1832-ben vette át a piarista rend. Emellett a budai elemi iskolában is tanítottak piaristák, eleinte egy vagy kettő, 1848-tól négy vagy öt osztályban. A teljes, hat osztályos gimnáziumot 1850-től nyolc osztályos, német nyelvű, főgimnáziummá alakították, amelyet 1851 szeptemberében a kormányzat elvett a rendtől, és admonti bencésekre, valamint világi tanárokra bízott. Miután 1861-ben visszaállt a magyar tanítási nyelv, a Helytartótanács Lutter Nándor piaristát nevezte ki igazgatóvá, aki 1884-ig állt a gimnázium élén. Az elemi iskolában 1880-ig tanítottak piaristák.

Gimnáziumi anyakönyvek

1827–1834

  • Budapest Főváros Levéltára, Budapesti II. kerületi Királyi Egyetemi Katolikus Gimnázium iratai (VIIIl/24), 1. téka
  • Classificatio (1827-1834).
  • Az iskola irattára Budapest ostroma során, 1944/45-ben majdnem teljesen megsemmisült. Az anyakönyvek csupán 1922/23-tól kezdve maradtak fönn (1922/1923–1948/49, uo., 2-26, 34. kötetek), az érettségi törzskönyvek 1911-től (1911-1946, uo., 27-32. kötet, 33. téka).

Nyomtatott értesítők

Gimnáziumi érdemsorok*

Nyomtatott elemi iskolai érdemsorok*

Bibliográfia

  • Gráberné Bősze Klára, A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája 1800-1850 (A magyar neveléstörténet forrásai, 28), Budapest, 2013, 15-18 (gimnázium).
  • Gráberné Bősze Klára, A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája 1800-1850 (A magyar neveléstörténet forrásai, 28), Budapest, 2013, 18-19 (elemi).

* Az évszámok az értesítők (évkönyvek) megjelenésének évére (tehát a tanév végére) vonatkoznak.

 ✓ Kész