Diáknévsorok: Kalocsa (1765–1860)

1765/1766–1825/1826

1826/1827–1831/1832

 • Kalocsai Érseki Levéltár, Kalocsai érseki főgimnázium (VI.1), Főnévkönyvek, 27. kötet
 • Protocollum Gymnasii Colocensis (Informationes de juventute)
 • Iratminták („quae durante anno scholastico a directoribus localibus gymnasiorum … expedienda sunt”). – Informationes de juventute (numerus, stipendiati, nomina et classificatio). – Endrődy János igazgató kezdte meg 1824 elején: „Anno 1824 compertum est archivum gymnasii adeo esse a pluribus iam annis neglectum, ut propter defectum decretorum et exemplarium ad normam Excelsi Consilii [Locumtenentiali] intimatorum exactorum tum relationum cum informationum novus director in munere suo vix gressum figere potuerit … Idcirco in Consessu Litterario 1824. die 5. Januarii sub praesidio Joan. Nep. Endrődy celebrato, sess. 3-a, §. 7° conclusum, ut hoc omnia in iustam, ac debitam seriem redigerentur, et gymnasii archivum restituantur. Quem in finem novum hoc protocollum curatum”. (Gerincen: „Schola Piarum Névjegyzék”).
 • Digitális elérés: Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár, E-Archivum, Matricula-Historia-online

1832/1833–1838/1839

1839/1840–1851/1852

 • Kalocsai Érseki Levéltár, Kalocsai érseki főgimnázium (VI.1), Főnévkönyvek, 29. kötet
 • Protocollum Informationum de Juventute Regii Maioris Gymnasii Colocensis Scholarum Piarum (1839/1840–1849/1850). – A kalocsai kir. altanodabeli ifjúság névjegyzéke (1850/1851–1851/1852).
 • 1844/1845-től magyar nyelven.
 • Digitális elérés: Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár, E-Archivum, Matricula-Historia-online

1852/1853–1862/1863

 • Kalocsai Érseki Levéltár, Kalocsai érseki főgimnázium (VI.1), Főnévkönyvek, 30. kötet
 • Protocollum Informationum de Juventute Regii Gymnasii Colocensis Scholarum Piarum
 • Az anyakönyvet a főnévkönyvek bevezetése után is a régi rendszer szerint vezették, tehát egy diák adatai egy sorban szerepelnek. „Gymnasium Colocense ab anno 1765 Patribus Scholarum Piarum commissum fuerat, anno 1860. die 30. Septembris per … Josephum Kunszt ecclesiae metropolitanae Colocensis archiepiscopum Societati Jesu solemniter traditum est.”
 • Digitális elérés: Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár, E-Archivum, Matricula-Historia-online

Főnévkönyvek

1850/1851–1859/1860

Mutató

1857/1858-1939/1940

 • Kalocsai Érseki Levéltár, Kalocsai érseki főgimnázium (VI.1), Főnévkönyvek
 • Osztályok (évfolyamok) szerinti kimutatás
 • Az egyes években induló osztályok teljes névsorai, a később érkezőkkel és távozókkal együtt, táblázatosan jelezve, hogy az egyes diákok a nyolc évből melyiket járták abban az osztályban. Az első része 1901-ben visszamenőleg lett összellítva, a többi folyamatosan. Az utolsóként bejegyzett 1941-ben végző osztály utolsó évének adatai hiányoznak.
 • Digitális elérés: Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár, E-Archivum, Matricula-Historia-online

Nyomtatott értesítők

Gimnáziumi érdemsorok*

Bibliográfia

 • Dörnyei Sándor–V. Ecsedy Judit–Pavercsik Ilona, A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája: XVIII. századi érdemsorozatok, Budapest, 1989 (A magyar neveléstörténet forrásai, 3), 47-48.
 • Gráberné Bősze Klára, A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája 1800-1850 (A magyar neveléstörténet forrásai, 28), Budapest, 2013, 55-56.
 • Gráberné Bősze Klára–Léces Károly, A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája 1850/51–1948/49, 9. kötet (A magyar neveléstörténet forrásai, 16), Budapest, 2001, 70

* Az évszámok az értesítők (évkönyvek) megjelenésének évére (tehát a tanév végére) vonatkoznak.

 ! Kiegészítendő