Diáknévsorok: Léva

Léván 1815-ben telepedtek le a piaristák, és az 1815/16. tanévben már a gimnázium is működött. 1849 és 1851 között szünetelt a tanítás, majd 1851-ben kisgimnáziumként nyílt meg ismét az iskola. Az 1880-as évtizedben fokozatosan nyitották meg a felső négy osztályt is, a VIII-at 1886/87-ben. Az 1918/19. tanév közben a csehszlovák hatóság lefoglalta a gimnáziumot, és állami reálgimnáziumot nyitott az épületben. 1938–1944 között Léva újra Magyarországhoz tartozott, ide azonban nem települtek vissza a piaristák.

Anyakönyvek

1815/1816-1860/1861

  • A diáknévsorok feltehetőleg a gimnáziumi Protocollum-kötetekben találhatók (1815–1861, inv. č. 136-144).

1863/64–1918/1919

  • Štátny Archív v Nitre, pobočka Levice, Gymnázium v Leviciách, inv. č. 20-55.
  • Főnévkönyvek (évente külön kötetben).

Érettségi anyakönyvek

1886/87–1918/1919

  • Štátny Archív v Nitre, pobočka Levice, Gymnázium v Leviciách, inv. č. 88-111.
  • Érettségi vizsgajegyzőkönyvek (évente külön kötetben).

Nyomtatott értesítők*

Gimnáziumi érdemsorok*

Gimnáziumi tudósítványok, értesítők és évkönyvek*

Bibliográfia

  • Gráberné Bősze Klára, A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája 1800-1850 (A magyar neveléstörténet forrásai, 28), Budapest, 2013, 83-87.
  • Gráberné Bősze Klára–Léces Károly, A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája 1850/51–1948/49, 11. kötet (A magyar neveléstörténet forrásai, 18), Budapest, 2003, 14-19.

 ✓ Kész