Diáknévsorok: Máramarossziget

A máramarosi bányavidék központjába III. Károly király telepítette le a piaristákat. Az 1731/32. tanévben nyitották meg az iskolát, amely folyamatosan működött 1919/20-ig. A 4 osztályos kisgimnáziumot 1907 és 1912 között folyamatosan fejlesztették 8 osztályos főgimnáziummá. 1920-ban román középiskola nyílt a helyén, a rendház azonban a piaristák kezén maradt, ezért, amikor 1940-ben a város ismét Magyarországhoz került, a magyar nyelvű gimnáziumba visszatértek a piaristák, és 1940/41-től 1943/44-ig újra a rend tanított benne.

Gimnáziumi anyakönyvek

1730/1731–1777/1778

 • Szatmári Püspöki Levéltár, Máramarosszigeti piarista gimnázium levéltára
 • Catalogus studiosorum (1 kötet).
 • Névsororok (1734/1735-től csak a két felső osztályé) és létszámadatok: Vánk Sándor, Máramarosszigeti római katolikus egyházi iskolák, Nagybánya, 2005, 53-54, 69-82.

1778/1779–1784/1785

 • Szatmári Püspöki Levéltár, Máramarosszigeti piarista gimnázium levéltára
 • Catalogus studiosorum (1 kötet).
 • Legfelső két osztály névsorai és létszámadatok: Vánk Sándor, Máramarosszigeti római katolikus egyházi iskolák, Nagybánya, 2005, 54-55, 82-84.

1785/1786–1802/1803

 • Szatmári Püspöki Levéltár, Máramarosszigeti piarista gimnázium levéltára
 • Informationes (füzetenként, hiányos, rendezetlen).
 • Létszámadatok: Vánk Sándor, Máramarosszigeti római katolikus egyházi iskolák, Nagybánya, 2005, 56-59.

1803/1804–1860/1861

 • Direcţiile Judeţene ale Arhivelor Naţionale Maramureş (Román Országos Levéltár Máramaros Megyei Igazgatósága), Fond 430, 2-46. leltári számok
 • Informationes, értesítvények, névkönyvek.
 • Legfelső két osztály névsorai és létszámadatok: Vánk Sándor, Máramarosszigeti római katolikus egyházi iskolák, Nagybánya, 2005, 56-58, 84-106.

1867/1868–1919/1920

 • Direcţiile Judeţene ale Arhivelor Naţionale Maramureş (Román Országos Levéltár Máramaros Megyei Igazgatósága), Fond 430/I, 1-106. leltári számok
 • Informationes, értesítvények, névkönyvek.
 • Legfelső osztályok névsorai és létszámadatok: Vánk Sándor, Máramarosszigeti római katolikus egyházi iskolák, Nagybánya, 2005, 58-60, 107-128.

1911/1912, 1919/1920

 • Szatmári Püspöki Levéltár, Máramarosszigeti piarista gimnázium levéltára
 • Beíratási naplók.
 • Létszámadatok: Vánk Sándor, Máramarosszigeti római katolikus egyházi iskolák, Nagybánya, 2005, 60.

1940/1941–1947/1948

 • Direcţiile Judeţene ale Arhivelor Naţionale Maramureş (Román Országos Levéltár Máramaros Megyei Igazgatósága), Fond (alapszám) 430, 48-88. leltári számok
 • Anyakönyvek.
 • Legfelső osztályok névsorai és létszámadatok: Vánk Sándor, Máramarosszigeti római katolikus egyházi iskolák, Nagybánya, 2005, 60, 128-142.

Nyomtatott értesítők*

1799, 1801, 1803, 1805, 1828, 1836, 1841, 1845-1847, 1868, 1870-1918, 1941-1944

1876, 1879-1918, 1941-1944

Bibliográfia

 • Gráberné Bősze Klára, A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája 1800-1850 (A magyar neveléstörténet forrásai, 28), Budapest, 2013, 91-93, 228.
 • Gráberné Bősze Klára–Léces Károly, A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája 1850/51–1948/49, 11. kötet (A magyar neveléstörténet forrásai, 18), Budapest, 2003, 113-118.

* Az évszámok az értesítők (évkönyvek) megjelenésének évére (tehát a tanév végére) vonatkoznak.