Diáknévsorok: Podolin

A podolini volt a Kárpát-medence legkorábbi alapítású piarista rendháza. Az első szerzetesek 1642-ben érkeztek ide, és 1643-ban nyitották meg a gimnáziumot. Mivel a város 1772-ig lengyel közigazgatás alatt állt, a rendház is a lengyel rendtartományhoz tartozott egészen 1782-ig, ám a gimnázium ebben az időszakban is számos magyarországi diákot fogadott. 1850-ben a császári hatóság bezárta a gimnáziumot, amelyet 1866/67-ben sikerült újranyitni mint algimnáziumot. 1911/12-ben elkezdődött az V-VIII. osztályok fokozatos megnyitása, ám a diákok kis létszáma miatt 1917/18-ban az eredeti négyosztályos formát állították helyre. Az 1918/19. tanév végén a csehszlovák hatóság megszüntette a gimnáziumot Podolinban.

Gimnáziumi anyakönyvek

1643/44–1669/70

  • PMKL, Acta domus Podolinensis (II.1), Libri, 23. kötet
  • Nomina discipulorum Podolinii Scholas Pias apud R. Patres Pauperes frequentantium.

1643/44–1721/22

1695/96–1785/86

  • PMKL, Acta domus Podolinensis (II.1), Libri, 25. kötet
  • Nomina studiosorum scholarum nostrarum (Liber XLIII. Collegii Podolinien. Scholar Piar. in quo continentur Nomina studiosorum scholarum nostrarum ab Anno 1696).

1753–1824

  • Štátny archív v Levoči, Piaristi v Podolínci, 18. doboz
  • Anyakönyvek.

1790/91-1795/96, 1797/98

1866/67–1918/19

Nyomtatott értesítők

Gimnáziumi érdemsorok*

Gimnáziumi értesítők*

Bibliográfia

  • Dörnyei Sándor–V. Ecsedy Judit–Pavercsik Ilona, A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája: XVIII. századi érdemsorozatok, Budapest, 1989 (A magyar neveléstörténet forrásai, 3), 132-133.
  • Gráberné Bősze Klára, A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája 1800-1850 (A magyar neveléstörténet forrásai, 28), Budapest, 2013, 143.
  • Gráberné Bősze Klára–Léces Károly, A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája 1850/51–1948/49, 14. kötet (A magyar neveléstörténet forrásai, 22), Budapest, [2006], 56-60.

* Az évszámok az értesítők (évkönyvek) megjelenésének évére (tehát a tanév végére) vonatkoznak.