Diáknévsorok: Privigye

Gimnáziumi anyakönyvek

1666–1752

 • PMKL, Acta domus Prividiensis (II.2), Libri, 12. tétel
 • Catalogus studiosorum Collegii Prividiensis (abécérendben 1718-ig, majd az üres lapokon 1719–1752). – Regulae scholasticae ab omnibus studiosis scholas pias frequentantibus observanda (c1686). – Acta et alia notabiliora in scholis piis Prividiensibus connotata (de annis 1666–1721). – Formulae supplicationum, testimonialum (c1686). – Casus enormiores et eiectiones e scholis (1707–1725).
 • Éves összlétszámadatok, 1676-1719: Kilián István, A magyarországi piarista iskolai színjátszás forrásai és irodalma 1799-ig, Budapest, 1994, 69.

1753–1775

 • Štátny archív v Nitre, Piaristi v Prievidzi, in. č. 1266.
 • Catalogus studiosorum qui Prividiae ab Anno 1753 scholas frequentaverunt.

1775–1819

 • Štátny archív v Nitre, Piaristi v Prievidzi, in. č. 1267.
 • Liber studiosorum, qui ab anno 1775 scholas frequentaverunt Prividiae.
 • Vö. Richter Mátyás István OCist, A németprónai származású papok, Bp., 1914.

1779–1827

 • Štátny archív v Nitre, Piaristi v Prievidzi, in. č. 1268.
 • Liber continens nomina adolescentium, qui in gymnasio Prividiensi Scholarum Piarum frequentaverunt.

1820–1851

 • Štátny archív v Nitre, Piaristi v Prievidzi, in. č. 1269.
 • Liber studiosorum, qui ab anno 1820 scholas frequentaverunt Prividiae.
 • Vö. Richter Mátyás István OCist, A németprónai származású papok, Bp., 1914.

1836/1837–1845/1846, 1855/1856–1857/1858

 • Štátny archív v Nitre, Piaristi v Prievidzi, in. č. 1270-1282.
 • Conscriptio juventutis gymnasticae et normalisticae (évente).

1870/1871–1884/1885

 • Štátny archív v Nitre, Piaristi v Prievidzi, in. č. 1283-1335.
 • Névkönyvek (évente osztályonként külön kötetben).

1890/1891–1918/1919

Elemi iskolai anyakönyv

1777–1868

 • Štátny archív v Nitre, Piaristi v Prievidzi, inv. č. 1436.
 • Liber continens informationem adolescentiae scholarium nationalium Prividiensium.
 • Vö. Richter Mátyás István OCist, A németprónai származású papok, Bp., 1914.

Nyomtatott értesítők*

1807, 1873, 1875, 1877

1873, 1877–1878, 1881, 1883–1887, 1889–1892, 1894–1901, 1903–1918

Bibliográfia

 • Gráberné Bősze Klára, A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája 1800-1850 (A magyar neveléstörténet forrásai, 28), Budapest, 2013, 149-150.
 • Gráberné Bősze Klára–Léces Károly, A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája 1850/51–1948/49, 14. kötet (A magyar neveléstörténet forrásai, 22), Budapest, [2006], 117-121.

* Az évszámok az értesítők (évkönyvek) megjelenésének évére (tehát a tanév végére) vonatkoznak.